Оптимизация на бизнес процесите като начин за оцеляване и развитие в условията на криза

Какво прави част от българските мениджъри в условията на криза?
Нека разгледаме следната ситуация: ресторант, предлагащ обедно меню със 7% отстъпка от цената в сравнение с докризисния период. Такава стъпка може да се разглежда като подходящо (успешно) решение на мениджмънта на ресторанта в условията на криза. Отсъствието на премийни плащания, намаляването на заплатите, уволнението (съкращаването) на персонала на фирмите неизбежно ще доведат до намаляване на покупателната способност на потребителите.

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.