fbpx Оздравяване на бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Оздравяване на бизнес

Оздравяване на бизнес

Бизнесът не е много по-различен от човешкото съществуване. Той има способността да показва симптоми на заболяване и едната страна влияе върху доброто представяне на другата.

Бизнесът е взаимосвързващ и интерактивен жив, дишащ орган. Симптомите на неудовлетворение от доброто представяне са много. Клиентът, който никога няма да се върне, промяна на цената или периода на доставка, уговорени предварително, са фактори, влияещи отрицателно на цялостното развитие на бизнеса. Запомнете, това са само симптоми - причината може да е породена от друг фактор. Отдел “Продажби” работи с остарели ценови листи и спецификации или с необновена информация - това би довело до недостатъчна наличност на стокови запаси и липса на средства. Така се възпрепятства способността да посрещате нуждите на клиента, което би прераснало в намаляване на неговата удовлетвореност, следвано от избора на алтернативен вариант за неговите потребности. И се получава омагьосан кръг?

Ако не съумеете да го “излекувате”, бизнесът се “разболява”

Горепосоченият пример най-добре характеризира влиянието на външните обстоятелства, но какво бихме казали тогава за вътрешното функциониране на бизнеса? Съществува корелация между запазване и удовлетворение на персонала и спечелването на клиента и неговото удовлетворение от предложената услуга. Това се отразява на приходите и влияе на позициите, които заема бизнесът, ако загуби персонал или клиенти. Ако вашият персонал се чувства нещастен или незадоволен, това намалява ефективността му в посрещане на своите задължения. Много от причините за това неудовлетворение и несполука се дължат на погрешен мениджмънт. Изследванията показват, че 73 % от проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси, са в следствие неправилно мениджърско поведение

Всички грешки и проблеми в бизнеса, независимо от тяхното естество, било то вътрешни или външни, са предизвикани от хората.

Не съществува определена рамка на поведение в бизнеса, определяща го като вечно търсещ пълно щастие и хармония у персонала, но винаги е била коментирана идеята, че бизнесът трябва да се стреми към намаляване на неудовлетворението. Клиент, на когото сте успели да задоволите потребностите и нуждите, би останал ваш клиент за дълго време. Същото се отнася и за персонала.
Какви са причините за неправилното поведение и неудовлетворение? Те са разнородни и се дължат на влиянието на външни и вътрешни фактори. Такива например са: разочарование и чувство на безсилие при работа с некомпетентен колега, което понякога води до апатия; домашни, лични и социални проблеми, понякога други външни влияния също биха намалили представянето му. Сделката с проблемен клиент и начина, по който той разговаря с ваш служител, предизвиква намаляване на желанието на персонала да води преговори с него. Това, от своя страна, може да бъде разгледано като некомпетентно отношение или форма на саботаж.

Основни причини за вътрешно неудовлетворение са политиката на компанията и администрацията, отношението на служителите, връзката между супервайзора и членовете на персонала, както и условията на работа.

Главни мотиватори са: постижение, признание или похвала на самата работа, както и възможностите на персонала.

Бързото решение не прави бизнеса здрав и стабилен. При “лекуването”, трябва да се изследва всичко. Това може да бъде трудно, в случай че мениджмънтът е много близо до проблема. Той е част от него или дори причина за неговото съществуване.
Третирането на бизнеса, било то по повод разрешаване на проблем или усъвършенстване на 4 Е * изискват цялото внимание. Отделни аспекти на финансовия мениджмънт могат да задоволят счетоводителката и данъчните служби, но няма да спомогнат за доброто развитие на бизнеса. Това, което е нужно, е цялостно придвижване на бизнеса напред.
Когато осъзнаем, че сме болни се консултираме с лекар, който знае как да върне усмивката на лицата. В бизнеса не е по-различно. Всички знаем как да се грижим за себе си, здравословно хранене и спорт за поддържане на форма и дух. Мениджърите са също способни да наглеждат “здравословното състояние” на бизнеса.

Един от начините, с които бизнесът може да провери “доброто си здраве” е задаването на въпроси

Елементарен модел за това е използването на 5К и З: Как, Къде, Кога, Какво, Кой и Защо.

Какво правим и дали го правим правилно? По какъв начин бихме усъвършенствали действията си? А дали ние, или хората, които вършат това, са правилните хора с достатъчните знания и умения за извършване на тази работа? Как бихме спомогнали за тяхното развитие? Защо бихме постъпили така? Как можем да постигнем това, какви са промените, от които се нуждаем, за да подобрим представянето си и по какъв начин да го постигнем? Когато вършим нещо, дали е в правилна насока и по подходящия начин? Къде можем да подобрим нашето представяне, продуктивност и ефикасността от нашите действия? Как това би се отразило на прихода и печалбата? И преди всичко дали сме етични в това, което правим и начина, по който го постигаме?

Чрез задаването на тези въпроси, ще имате възможността да определите “здравето” на бизнеса и неговото развитие. Отговорите на тези въпроси ще ви доведат до правилното лекарство или промените, от които бизнесът се нуждае. Бизнес, провалил се в развитието и ефективността си губи пари.

Мениджърите предприемат краткосрочни действия за закрепване на бюджета. Лепенка тук, лепенка там, надявайки се доходността да се възвърне. Това не е решение. Върнете се стъпка назад, погледнете началото на бизнеса, задайте си търсещите въпроси. Опитайте се да анализирате проблемите, но също така, не загърбвайте помощта и подкрепата на специалисти - банкери, счетоводители, потребители, доставчици и бизнес консултанти. Те биха ви помогнали да подобрите развитието си и да се усъвършенствате, защото те имат всеобхватен поглед над представянето ви в бизнеса.

* 4 Е-та на бизнеса: efficiency, effectiveness, economic and ethical (в превод: способност, ефективност, рентабилност и етичност)

Facebook коментари