fbpx Ръстът при депозитите ще намалява | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръстът при депозитите ще намалява

В отговор на редуцирания приток на външно финансиране, банките ще трябва да обвържат понататъшния си ръст на кредитите в по-голяма степен с ръста на депозитите, привличани от български домакинства и фирми, прогнозират иконимисти от УниКредит Булбанк. Според тях в периода след приключване на кризата (2012 - 2015) годишният ръст на депозитите спрямо БВП ще бъде средно около 6.5%”. За сравнение, в периода на икономически бум, в годините от 2003 до 2008, средният годишен ръст на депозитите на резиденти спрямо БВП беше 14.1%. Забавянето на темповете на растеж на депозитите, привлечени от резиденти, ще бъде резултат от: нормализирането на темпове на нарастване на доходите, липсата някои специфични за периодите на икономически бум фактори, и повишения интереса на домакинствата към използването на алтернативни форми на спестяване и акумулиране на богатство.