fbpx Само за шест месеца двойно повече потребители пазаруват онлайн | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Николай Бойков и Камелия Павлова, агенция All Channels Communication

Само за шест месеца двойно повече потребители пазаруват онлайн

В началото на юли излезе второто проучване E-Consumers Report Update, проведено от агенция All Channels Interaction и агенция Ноема, за онлайн потреблението у нас в последните 6 месеца. Като цяло не се наблюдава съществено количествено изменение на онлайн потреблението в сравнение с 2010-та година, когато 52% процента от българите използваха интернет. Същевременно обаче има и някои нови посоки. За актуалното състояние на онлайн потреблението разговаряхме с Николай Бойков, Управляващ директор, All Channels/ PR и All Channels | Interaction и Камелия Павлова, Мениджър "Дигитални комуникации", All Channels | Interaction.

Водещият начин за откриване на информация в мрежата за българските онлайн потребители е търсенето с търсачка. Същевременно е важно да отбележим, че близо 40% от потребителите възприемат форумите като източник на информация, а близо една трета от тях се абонират за e-mail бюлетини, за да могат да получават необходимата им информация, вместо да я търсят специално.

Конкретни сайтове успяват да концентрират голяма част от аудиторията

Това позволява на брандовете да насочат активностите си основно на едно място и да интегрират допълнителни подкрепящи дейности в други сайтове. Неоспоримо най-голям брой потребители концентрира Facebook – над три четвърти от потребителите имат регистрация в сайта, а 57% от потребителите го посещават ежедневно, което го прави и най-често посещавания сайт.
Близо две трети от потребителите са склонни да оставят коментар за марка в мрежата, като отново Facebook е най-предпочитаното място за подобно взаимодействие с марка.

Близо 50% от потребителите пазаруват онлайн

Това е двойно увеличение на дела на интернет потребителите, които пазаруват онлайн в сравнение с ноември 2010. Този съществен ръст за сравнително кратък период може да бъде обяснен с бързото навлизане и разпространение на сайтовете за групово пазаруване. Данните сочат, че около 30% от потребителите използват тази опция за онлайн пазаруване, като около 15% от тях са осъществили покупка в сайтове за групово пазаруване през последните 3 месеца.
По отношение на основните сайтове за онлайн пазаруване, тенденцията от предходната вълна се запазва – потребителите все още предпочитат да пазаруват онлайн от български сайтове.

Най-активните потребители, които имат регистрации във форумите са Търсещите и Новите консерватори

Търсещите са групата, която посещава най-често тези сайтове. Най-активни относно посещения, които не са обвързани с регистрация са групите на Успяващите и Инертните. Най-склонни да оставят коментари са Новите Консерватори и Успяващите. Форумите са едни от най-използваните канали за намиране на информация за продукти и услуги и за задаване на въпроси.
Не може еднозначно да се определи само една възрастова група като най-активна в онлайн пространството. Забелязва се една нормална тенденция – новите канали, сайтове и услуги се ползват по-активно от по-младите, а традиционните канали са мястото на по-възрастните.

Характеристики на потребителите. Къде попадате вие?

Инертни типове се оставят да бъдат водени по течението, те не търсят активно информация за случващото се около тях, но редовно следят събитията от деня и са хора със среден и по-нисък доход. В тази група попадат хора от различни възрасти, често по-висока от средната. Те търсят сигурност и предвидимост, но имат очаквания към бъдещето.
Търсещи типове са отворени към света и любознателни. Добре информирани и най-много търсещи информация сред групите с относително ниски доходи. Те са с висока средна възраст и сравнително нисък доход. Разчитат на собствените си сили, но имат ограничени финансови и социални възможности.
Новите консерватори търсят сигурност в работата и живота си. Имат среден доход и средна възраст. Не искат да се отличават от другите, а по-скоро да се сливат с тях. Купуват и ползват неща, които познават и са убедени в качествата им.
Успяващите са отворени и с активна позиция към света – амбициозни, любознателни, целеустремени. Те са добре информирани, имат високо социално положение и средна възраст. Склонни са да рискуват умерено и пресметнато.