Стабилизиране и баланс на пазара на труда в България

Стабилизиране - това е най-точната дума, с която могат да се обобщят резултатите от 8-то световно проучване на международната консултантска компания Антал Интернешънал, официално избрана за най-добрата агенция за подбор на персонал за 2010 година в световен мащаб. Поредният ‘Global Snapshot’ на Антал за тенденциите в наемането и освобождаването на управленски персонал добива все по-големи мащаби.

Facebook comments