fbpx Стрес на работното място | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Стрес на работното място

Едва ли има човек, който днес да не страда от модерната „болест”, наречена стрес. Като цяло той представлява неблагоприятна реакция в отговор на високо натоварване. Иначе стресът не е заболяване. Но ако е интензивен и продължителен, може да доведе до депресия, нервни сривове, сърдечни заболявания и др. То той може да повлияе неблагоприятно здравето и благополучието на работещите хора, а последствията след това могат да са сериозни в различни посоки. Ако сте мениджър в компания, трябва да обърнете внимание на някои 

Проблеми, които могат да доведат до стрес

• Липса на комуникация и обсъждания.
• Присъствие на култура на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми.
• Очакване, че е нормално персонала да работи извънредно или да си взема работа за в къщи.
Какво може да направи ръководството
• Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа.
• Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна.
• Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала.
• Да бъде достъпно – да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат.
• Да не поощрява персонала да работи извънредно.

Действията за намаляване на стреса могат да бъдат икономически ефективни

Цената на стреса за вашата организация може да се прояви като високо текучество, увеличен брой болнични, намалена производителност, неспазване на сроковете и оплаквания от потребителите. Стресът на един от подчинените ви може да доведе до стрес и останалия персонал, който трябва да поеме работата и на колегата си.
Когато стресът, причинен или влошен от работата, води до увреждане на здравето, трябва да направите оценка на риска. Тя включва:

• Идентифициране на натоварването при работа, което може да доведе до високи и хронични нива на стрес.
• Идентифициране на хората, които могат да бъдат повлияни от него.
• Определяне дали е направено достатъчно за предотвратяване на това влияние.
Много от външните признаци на стреса са забележими за ръководителите и колегите. Търсете промени в настроението или поведението, такива като влошаващи се отношения с колегите, раздразнителност, нерешителност, чести отсъствия от работа или намалена производителност. Те може също да се оплакват от здравето си - например от чести главоболия.

Не се изкушавайте да мислите, че уволнението е лесен начин за излизане от създалата се ситуация. Помнете, че ако един от вашите подчинени страда от стрес, това може да е върхът на айсберга. Постарайте се да разберете дали и други от работещите нямат същите проблеми.