Меланомът е лечим напълно, ако се открие навреме

Внимание – слънцето идва!

Въпреки че меланомът е най-сериозният вид рак на кожата, когато се диагностицира рано, той обикновено е лечимо заболяване, ако се отстрани напълно чрез операция. При напреднал стадий често се изисква друго лечение, като понякога при един пациент се налага да се приложи повече от един вид лечение. Това каза доц. Красимир Киров, онкодерматолог от СБАЛО-ЕАД, гр. Софи по време на семинар за медии, организиран от Рош България. Ако обаче се остави, без да се лекува, меланомът може да се разпространи до други части на тялото, включително черния дроб, белите дробове, костите и мозъка. Това състояние е известно като метастазирал меланом и е най-агресивната форма на рак на кожата.

Рисковите фактори за заболяването - чувствителна на слънце светла кожа, продължителна експозиция на UV лъчи, фамилна анамнеза за рак на кожата, наличие на повече от средния брой бенки по тялото. Понякога е трудно да се направи разлика между нормална бенка и меланом. В такива случаи помага акроним, известен като „ABCDE на меланома”.

Акронимът поощрява хората да проверяват бенките, които имат по тялото си, за пет ключови характеристики, които може да са сигнал за наличие на меланом

Тези характеристики на бенките са: асиметрична форма (на английски: Asymmetric in shape), неравномерни граници (Border that is uneven), вариации в цвета (Color variation), промени в диаметъра (Diameter change), развитие, т.e. всяка промяна в размера, формата, цвета, изпъкналостта и др. Специалистите съветват хората, които забележат някои от тези характеристики, незабавно да се обърнат за съвет към лекаря си.

Лечението на меланом може да бъде няколко вида: оперативно, химиотерапия, таргетна (прицелна) терапия, биологична терапия, фотодинамична терапия, лъчетерапия. Доц. Киров подчерта, че голям брой клинични проучвания изпитват нови лекарства за лечение на меланом. Таргетните лекарства все повече се препоръчват, тъй като атакуват специфични характеристики на раковите клетки и по този начин спират растежа и разпространението им, без да унищожават здравите клетки и тъкани в организма.

За лечението на меланом вече се използва ново таргетно лекарство, което действа само върху туморни клетки с определена мутация на ген, който се нарича би-раф (BRAF). При половината от пациентите с меланом е установено, че имат подобна мутация и само при тях може да се прилага този вид лечение. Провежданите до момента клинични проучвания показват значително забавяне на растежа или регресия на туморите, носещи тази мутация, когато се провежда лечение именно с този вид таргетно лекарство. За установяване на наличието на мутация се прави специален тест на съответния тумор.

Доц. Киров развенча широко разпространеното твърдение, че колкото е по-висок факторът на козметичните средства за предпазване от UV лъчите на слънцето, толкова защитата е по-голяма. Изследванията показват, че фактор 15 защитава 93%, фактор 30 – 97%, а фактор 50 – само с един повече – 98%. Ако ползвате обаче по-малко от две лъжици крем, то няма никакъв ефект. 

Ракът на кожата е често срещана форма на рак. В България за 2011 г. са диагостицирани 4 304 тумори на кожата, което е 12,4 % от всички тумори. Деветдесет и пет процента от кожните видове рак не са меланоми, като например базалноклетъчен карцином и сквамозноклетъчен карцином. Въпреки че по-малко от 5% от рака на кожата се диагностицират като меланом, този вид тумор е отговорен за приблизително 90% от смъртните случаи в световен мащаб, свързани с рак на кожата.

Всяка година приблизително 200 000 души по света разбират, че имат меланом, а 65 000 души умират от това заболяване. За разлика от много други видове рак, смъртните случаи от меланом се увеличават, като се очаква да достигнат до почти 80 000 към 2030 г. Меланомът засяга хората в по-млада възраст в сравнение с другите видове рак, като повечето от случаите се диагностицират при лица на възраст между 25 до 65 години. В България приблизително 470 души се диагностицират и около 180 умират от меланом всяка година.

Клиничните изследвания за откриване на нови лекарства дават надежда за по-добри резултати при лечението на това заболяване.  

Швейцарската коммпания Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните заболявания, офталмологията и заболявания на централната нервна система. Също така, е световен лидер и в инвитро диагностиката, тъканната диагностика на ракови заболявания и новатор в грижите за хора с диабет.