Ивайло Тошев - CIO, Юнимастърс Лоджистикс

Въображението е ключов фактор, от който се раждат идеите

Логистиката и транспорта все още се възприемат като една от консервативните индустрии при използването на нови технологии. Но за нас, в компанията, е отдавна известно, че те са основен двигател на развитието. Подценяването на потенциала им може да бъде фатално за бизнеса. Затова от години се стремим да ги внедряваме в един постоянен процес на усъвършенстване.

Близо десетгодишният опит, който имам в наблюдението и анализирането на новопоявяващи се технологии, еднозначно показва, че сме в нарастваща експоненциална крива на нововъведения и откриващи се възможности. Не само за логистиката и транспорта, а въобще за целия спектър на човешката дейност и цивилизацията ни като цяло.

Двата пътя към иновациите

Като говорим за внедряването на нови технологии, пред компаниите в индустрията има два пътя. Да ги наречем условно консервативен и агресивен.
Първият се характеризира със създаването на многомесечен по срок проект и прилагане на най-добрите практики при използването на нововъведението.  Но при експоненциално развитие на технологиите, времето, за което може да се обособи модел за “най-добри” практики е все по-кратко. С други думи, консервативният път не дава възможност за внедряване на иновации, ако под тази дума ще разбираме най-новите възможности, откриващи се от последните изобретения и открития. Разбира се, погледнато от гледна точка на компанията, избрала този път, за нея това е иновация, защото внедрява нещо, което е по-ново от старото. Това обаче е заблуждение.

Агресивният подход

Това е подходът, който ние, в Юнимастърс, избрахме. При него няма ясно обособени модели на “добри практики” и затова трябва да се разчита на въображението на хората от водещите екипи и ентусиазма на всички служители. Ще се спра основно на отличителните черти на този подход:
• Кратки срокове на внедряване
Една от целите на прилагането на най-нови технологии е тяхното използване в оптимизиране на операциите, докато те все още са “нови”. Смисълът, разбира се, е да се предостави конкурентно предимство на бизнеса. За да се поддържа този баланс, прилагането на новите технологии трябва да се случва чрез краткосрочни проекти.
• Експериментиране и “лабораторни” изследвания
Както вече споменах, липсата на ясни “добри практики” обуславя нуждата от увеличен капацитет в експериментирането и лабораторното изследване на потенциални нововъведения. Разбира се, при нас не става въпрос за лаборатории със стъкленици и колби, но методите, които се опитваме да прилагаме, са много подобни на тези в научните лаборатории. Вече споменах, че въображението е ключов фактор, от който се раждат идеите, които да бъдат изследвани.
• Многократно увеличен риск от провали и грешки
Когато не се върви по “утъпкани пътеки”, рискът от провали и грешки е много по-висок. Препятствията са неизбежни. Не сме правили точен анализ, но мога да кажа, че малка част от изследваните идеи преминават в реални проекти. Това е очаквано. Много важно е да може още на етапа на изследването да се преценят препятствията и реалният потенциал, а това е наистина много трудно.

Спомняте ли си КОДАК?

През последните няколко години, за почти всички от индустрията на логистиката и транспорта стана ясно, че предстоят сериозни “сътресения”. Тези, които разчитат на “консервативността”, могат много лесно да катастрофират. Нещо повече - “сътресенията”, изглежда, ще дойдат от играчи, които никога не са имали много общо с индустрията на логистиката и транспорта. Вижте Аmazon! Или новите технологии в транспорта – автономните превозни средства по суша, въздух и море! Това са именно такива технологии, за които няма “добри практики”.  По света обаче съществуват много хора с въображение, които създават всеки ден старт-ъп компании.

Спомняте ли си КОДАК? Как технологията на цифровите фотоапарати помете тази огромна и многогодишна компания за по-малко от 10 години? Защо? Защото КОДАК разчиташе, че консервативната индустрия и консервативната технология ще са монумент, пред който всеки потребител винаги ще се прекланя. Жестоко заблуждение. Днешните потребители, а още повече и утрешните, искат само две неща – лесно и бързо. Толкова. Нищо повече, но и нищо по-малко.

IoT - нововъведение с огромен потенциал

Разбира се, тестовете с новите технологии за автономни транспортни средства са във възможностите на малко компании, но има много други нововъведения с огромен потенциал. Такова е IoT (Интернет на нещата).
IoT е общо название, определящо съвкупност от малки, миниатюрни дори, устройства с интелигентно програмно управление, които могат да бъдат свързани в глобалната мрежа интернет. Тези “джаджи” са от различни видове сензори до доста по-комплексни като функции контролери. Всички тях ги обединява фактът, че са на много ниски цени, но с големи и разнородни по функционалност възможности. Само въображението може да опише възможния потенциал на приложение. Е, със сигурност в представите се появяват и стряскащи картинки от групата “Големият брат”. Както всичко изобретено от човека, така и IoT може да се използва за благото на хората или за терор. Последното обаче са етични и политически въпроси, които не са предмет на тази статия.
В индустрията на логистиката и транспорта IoT се разглежда като изключително ценна технология, защото чрез нея е възможно да се постигнат много цели, като:

• Увеличаване на видимостта на операциите. При превозването на ценни или специфични товари като кръвни продукти, лекарства, храни дори. Тук ще бъде от голям плюс възможността в реално време да се наблюдават параметрите на средата, като температура, влажност, осветеност.

• Постигане на пълна прозрачност на транспортните дейности
Възможността в реално време да се проследява местоположението на всяка отделна товарна единица е отколешно желание на клиентите на логистичните компании.

• Уникална и активна идентификация. Възможноста да се поставят интелигентни устройства на складовите единици би увеличило ефективността на операциите, бързината им и ще намали до нула възможностите за грешки. Представете си, че при поискване на определен артикул в огромен логистичен склад опаковката на артикула или складовото място светват в някакъв цвят и издават звуков сигнал. По този начин не е нужно складовият служител да носи скъп RF скенер, а директно отива и взема нужното. Стелажната система сама установява събитието на вземане. 

IoT и роботика – близкото бъдеще на веригата на доставки

С всичко казано дотук, естествено не се изчерпват възможностите за приложение на IoT. С описаните по-горе възможности, те само започват… От друга страна, комбинирането на IoT и роботиката в много близко бъдеще ще има потенциала напълно да автоматизира цялата верига на доставките. А когато технологиите за автономни превозни средства бъдат готови, това би дало възможност да се автоматизират първата и последната миля от операциите.

Както се казва: най-доброто тепърва предстои. Ще сме свидетели на много промени, някои от които се случват с огромна скорост. Но че логистиката и транспортът повече няма да се разглеждат като консервативна индустрия, вече е ясно на всички и колкото по-бързо осъзнаят това всички от бранша, толкова по-сигурно ще могат да се качат и да летят с ракетата, която върви напред.

Facebook comments