fbpx Световната икономика е на ръба на рецесия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Световната икономика е на ръба на рецесия

Намираме в безпрецедентна ситуация, тъй като рядко рецесията е била прогнозирана толкова предварително, коментират Експертите на iBanFirst. Няколко икономики са поставени пред изключително сериозни икономически предизвикателства: страните от еврозоната, Обединеното кралство и държавите, в които балонът в пазара на недвижими имоти продължи да се разраства през последните години, като Канада и Австралия.

От друга страна, САЩ биха могли да избегнат рецесия, ако жилищният сектор, който представлява 5% от икономическия растеж на САЩ, не отслабне през следващия период.

Засега спадът на цените отразява пазарна корекция, но не и срив на сектора.

Китай няма да бъде фактор за растеж през следващата година. Според прогнозите на iBanFirst темпът на растеж на Китай се очаква да се забави значително през 2023 г. в сравнение с предходните години до около 3%. Целта на китайското правителство е да възстанови икономиката, която в момента е ощетена от стратегията за нулев ковид и от тежките мерки за преструктуриране на пазара на недвижими имоти, които започнаха през септември 2021 г. Инвеститорите очакват обща загуба от 130 млрд. долара на глобално ниво, причинена от неизпълнението на задълженията от страна на китайските строителни предприемачи.

Силен долар в условията на нестабилен валутен пазар

За валутния пазар рецесията означава отново волатилност, както и връщане на щатския долар към по-реалистични нива. Според експертите на iBanFirst щатският долар е надценен спрямо повечето валути. Например, той е надценен с около 28% спрямо еврото, измерено по реалния обменен курс.

Макар че някои анализатори говорят за възможността за нова координирана намеса на валутния пазар от страна на основните развити държави, какъвто е и случаят със Споразумението Плаза през 1985 г., това остава хипотетично в краткосрочен план. Все още сме далеч от тогавашните надценени нива, така че е по-вероятно да станем свидетели на некоординирани интервенции от страна на централните банки за ограничаване на обезценяването на националните им валути.

Според прогнозите на iBanFirst, през 2023 г. обменният курс на валутната двойка евро/долар ще има възходяща тенденция, след като достигне ново дъно през първото тримесечие.

"Понастоящем сме свидетели на силно променлива бизнес среда, в която международните компании са все по-податливи на валутни рискове. Тази тенденция ще се запази и през 2023 г., когато те ще трябва да продължат да предвиждат колебанията на пазара. Средносрочните и дългосрочните прогнози ще бъдат неизбежно необходими заедно с прилагането на стратегия за хеджиране, която би могла да им помогне да запазят конкурентоспособността си на външните пазари. Нашият специализиран екип от валутни експерти е готов да подкрепи клиентите ни с необходимото ноу-хау и специално разработени инструменти за управление на риска, за да им помогне да преодолеят основните предизвикателства, които трансграничните плащания могат да им наложат.", споделя Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst (вдясно на снимката).

“Хегемонията на долара е както причина, така и симптом за загубата на привлекателност на европейския континент, който понася цялата тежест на спираловидната инфлация, подхранвана от енергийната криза, подчертана от неблагоприятния обменен курс на вносните материали. Прекалено силният долар е ускорител на рецесията. Тя обикновено започва в страните с развиващи се икономики, които са особено чувствителни към колебанията на валутния курс. И макар че икономистите продължават да обсъждат идеалното ниво на EUR/USD от икономическа гледна точка, няма съмнение, че евро под паритета е проблематично за европейските икономики.”, добавя Веселин Бекяров, главен валутен дилър за България в iBanFirst (вляво на снимката).