fbpx 51% от служителите смятат, че работодателят им предоставя обещаното преживяване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

51% от служителите смятат, че работодателят им предоставя обещаното преживяване

Гъвкавостта на процесите и политиките, както  и възможностите за развитие на кариерата играят все по-важна роля за поддържането на мотивацията на служителите. Работодателите се стремят да предоставят по-добри условия за работа и по-бързо да се адаптират към променящите се индивидуални нужди и цели на служителите, отчитайки все повече значимостта на човешкия фактор за успеха на тяхната компания.

Резултатите от проучване Best Employers Bulgaria показват, че при фактор Ангажираност се наблюдава лек спад - с 1% , в сравнение с предходната година, като през 2023 той е със стойност 76%. Същото наблюдаваме и при фактора Ангажиращо лидерство - 77% за 2023 г. Тенденцията за намаляване на процента важи и при фактора Фокус върху талантите, който е с 2% по-нисък за 2023-та в сравнение с 2022-ра година. Факторът Гъвкавост, обаче, е в най-високите си стойности от 75%, като бележи покачване с 1% в сравнение с предходния период. Това показва, че въпреки големите усилия на компаниите да се адаптират към бързо променящата се среда, техните усилия не винаги са фокусирани в правилната област.

Интересен факт е, че за последното десетилетие, България е с относително висока средна ангажираност в сравнение с другите европейски държави и тя плавно нараства през годините. Запазването на високата ангажираност е от изключително значение за прогреса на компаниите, затова е нужно да се наблюдават стриктно променящите се очаквания на служителите у нас.

Така, на база проучването Best Employers Bulgaria служителите са станали по-взискателни към т.н. Employee Experience  -  едва 51% от респондентите мислят, че работодателят им предоставя обещаното преживяване. От една страна, продължава тенденцията на спад в припознаването на ценностите, мисията и визията на компанията. Този тренд започна при пандемията и приоритетната работа от вкъщи. За 2023-та, 78% от служителите смятат, че се припознават с мисията на компанията и тя им дава полезна насока, което е с 5% по- ниско от предходната година.

Този негативен тренд е сред един от водещите фактори, който кара работодателите да връщат хората във физическите офиси. Чувството за сигурност на служителите да се върнат обратно на работните си места бележи ръст от 9%, съпоставяйки резултати от предходната година.

Наблюдава се и  повишаване с 6% при виртуалната работна ефективност. Това индикира, че служителите комуникират свободно с колеги и изпълняват успешно поставените им цели. Въвеждането на устойчив хибриден модел, от страна на работодателите, е опция благодарение на баланса между тези два фактора. Въпреки тези благоприятни тенденции от връщането на служителите на работните им места, показателите за припознаване на мисията и ценностите на компаниите едва ли ще се покачи значителни през следващите години. Основната причина за това са поколенческите различия в начина на мислене и мотивацията. При новото поколение, което навлиза на пазара на труда, кариерното развитие има много по-голяма тежест в ангажираността, от колкото брандът и мисията на компанията. Работодателите следва да положат много повече целенасочени усилия в тази посока, имайки предвид, че точно този фактор е едва 66% и отбелязва значителен спад от 12% в сравнение със същия показател от преди 4 години. Тази тенденция е съществена и намалява шансовете за привличане и задържане на таланти в компанията.

Като генерални изводи на база проучването от 2023 година, може да бъде заключено, че едни от основните предизвикателства за работодателите у нас са: устойчив хибриден модел на работа, осигуряване на кариерно и професионално развитие и припознаване с мисията на компанията.

На официалната церемония за 17-та година Best Employers Bulgaria отличи най-добрите работодатели у нас за изминалата година.