Време за европроекти - 465 млн. евро за България по ОП -Конкурентоспособност

Кандидатстването за евро пари е сложен процес и съставянето на проекти изисква компетенция. Много фирми, които кандидатстват не успяха заради една или друга причина. Но все пак Европейската комисия е дала положителна оценка за съответствие на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Тази оценка на Брюксел дава възможност през тази година да бъдат получени по програмата допълнително 424.6 млн. лв. като междинни и окончателни плащания по вече сключени договори.

Facebook comments