fbpx Време за европроекти - 465 млн. евро за България по ОП -Конкурентоспособност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Време за европроекти - 465 млн. евро за България по ОП -Конкурентоспособност

Кандидатстването за евро пари е сложен процес и съставянето на проекти изисква компетенция. Много фирми, които кандидатстват не успяха заради една или друга причина. Но все пак Европейската комисия е дала положителна оценка за съответствие на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Тази оценка на Брюксел дава възможност през тази година да бъдат получени по програмата допълнително 424.6 млн. лв. като междинни и окончателни плащания по вече сключени договори.

През 2010 г. предстои обявяването на 15 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност” на обща стойност 465 млн. евро. Това ще даде възможност проектите по тези процедури да бъдат завършени до края на 2013 г, когато е краят на настоящия програмен период. Основната част от планираните средства – 385 млн. евро, са предвидени за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда. Още 80 млн. евро ще бъдат насочени за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности.

Основен фокус в дейността на програмата през тази година се очаква да бъдат и фондовете по инициативата JEREMIE. Очаква се с ресурс от 200 млн. евро да бъдат създадени гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и за микрофинансиране.
Първата процедура, която се очаква да бъде обявена по ОП „Конкурентоспособност” в началото на март, е за технологична модернизация в малки и средни предприятия. Очаква се през първото тримесечие по нея да бъдат отпуснати 50 млн. евро, а през четвъртото тримесечие – още толкова. Първите 50 млн. евро от помощта са фокусирани върху подпомагането на бизнеса в по-слаборазвити региони, като за фирмите от тези региони ще се предоставя по-висок интензитет на помощта. Очаква се вторите 50 млн. евро, които ще бъдат отпуснати през четвъртото тримесечие, да бъдат насочени към ключови сектори на икономиката в области, важни за развитието на страната.