fbpx Безплатни обучения по програмата "АЗ мога" - в подкрепа на работодателите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безплатни обучения по програмата "АЗ мога" - в подкрепа на работодателите

Едно от първите неща, което се сви в бюджетите бяха средствата, които се отделят за обучение. 'В момента сме на режим оцеляване, като се поосвестим, ще си вдигнем отново глава за обучения.' Това чувахме много често от клиентите ни. Но от друга страна обученията са изключително важни за дългосрочния растеж на организацията Какво да се прави в този момент?
'АЗ мога' е част от Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' (ОПРЧР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд (ЕСФ). Тя осигурява на работещите 'ваучери за обучения'. Ако, някои от нас си правят асоциация с ваучерите за храна, с които вече сме свикнали, това може би е съвсем уместно. Обучението може да бъде и храна, която дава сили и необходимите хранителни вещества на хората в една организация, а също така и да развива бизнеса.

Вместо да разработват проектни предложения за съфинансиране на обучения по ОПРЧР, фирмите могат директно да получат подкрепа за обучения на своите служители под формата на ваучери. Основното предимство на „Аз мога” е че среща директно работещите, които имат нужда от обучение с фирмите и организациите, които предоставят обучения по професионални и ключови компетенции.

Всеки работещ на трудов договор и пълен (осем часа) работен ден, в рамките на програмата "АЗ мога", има право на един ваучер за професионално обучение и на един за т.нар. „ключова компетентност”.

Внимание работодатели!! Служителите, които вече са включени в обучения по програма на ОП РЧР не могат да участват, защото финансирането е по същата програма.

Какво можем да получим от обученията по ключови компетентности?

Ключовите компетентности развиват основни умения на работещите, свързани с ефективната комуникация, работата в екип, управлението на времето и проектите, както и с лидерството и управлението на конфликти. Тези компетентости подпомагат директно ефективността на работата във фирмата и могат да послужат като нови възможности за срещи с нови хора и нови идеи.

Ето някои примери за обучения по ключови компетентности:

Ключова компетентност 1 – 16 учебни часа.
- Подобряване на презентативните умения
- Формулиране и изразяване на устни и писмени аргументации
Ключова компетентност 5 – 30 учебни часа.
- Умения за работа в екип
- Ефективно управление на времето

Ключова компетентност 6 - 30 учебни часа.
- Управление на конфликти

Ключова компетентност 6 - 30 учебни часа.
- Умение за планиране и ръководство на проекти
- Лидерски умения

Групите за обучение по всяка от компетентностите се сформира въз основа на събраните участници с ваучери. След това, обучителният център и работодателят определят удобни дати в извън работно време. Според нас най-подходящи вероятно ще се окажат петък (следобед), събота и неделя.


Процедура по кандидатстване за отпускане на ваучер за обучение

1. Попълват се заявления за кандидатстване от Вашите служители, които могат да получите от Дирекция „Бюро по труда” .

Ново - Служители упълномощават едно лице от фирмата, което да подаде документите им в Дирекция «Бюро по труда».
Всяко заявление трябва да бъде придружено с: копие на лична карта, копие на диплома за завършено образование, удостоверение/ свидетелство за придобиване на професионална квалификация (ако има такова), представяне на трудовата книжка.

2. Подаване на попълнените формуляри за кандидатстване в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота или по местоживеене.

В случай, че настоящият адрес на служителите е различен от постоянния им адрес, при подаване на заявлението за кандидатстване, трябва да се представи и адресната им регистрация.

3. След разглеждане на общия формуляр, ще получите уведомително писмо, за това дали сте одобрен и след това ваучери за избраното от вас обучение.
4. След получаване на ваучерите, трябва да ги представите на избрания от Вас обучителен център в 20 дневен срок.
5. Накрая в рамките на два месеца от подаването на заявленията, обучителната организация е длъжна да ви предложи такова обучение срещу вашят ваучер без допълнителни разходи.

Себестойността на ваучерите се изплащат от Агенцията по заетостта, директно на обучителните организации

Така вие, уважаеми мениджъри и вашите служители имате ангажимент само да заявите, че искате да се обучавате и да изберете „какво?” и „при кого?” от списъка на одобрените организации на сайта на Агенцията (www.az.government.bg). Може и да звучи невероятно, но е възможност, от която вече реално са се възползвали работещите у нас. Вярваме, че това ще донесе много допълнителни ползи и на работодетелите.


Консултантска компания “ЗАЕДНО” има два лицензирани центъра за провеждане на обученията ни за ключови компетентности: в София и в град Айтос.
Допълнителна информация за ваучерите за обучение
www.zaedno-bg.com