fbpx Всеки трябва да опита и да прецени ‚колко струва‘ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Полина Янчева, програмен директор и съосновател на Фондация StartUP

Всеки трябва да опита и да прецени ‚колко струва‘

Тя е от младите хора, които вярват в бъдещето на България. Полина е завършила магистърска степен по Бизнес Администрация в УНСС, а през 2009г. се дипломира като бакалавър по политически науки в същия университет. Активно се ангажира с фондация StartUP от 2007 г., като едно от най-значимите събития е ‚StartUP Conference‘, която се провежда тези дни в София, както и серия от събития (конференции, състезания, обучения), насочени към развитието на предприемачеството в България. От средата на 2012г. Фондацията е част от глобалното движение за популяризиране на предприемачеството в света – Global Entrepreneurship Week, както и локален център на Института за предприемачи на CISCO, от края на 2010г.

Полина, какви възможности за развитие на младите хора има у нас днес?

- Пред един млад човек, който тепърва започва кариерата си стоят две основни опции – да започне работа за някоя компания или да стартира собствен бизнес. Въпросът е с няколко аспекта - от една страна нагласата на всеки отделен човек, от друга, условията които съществуват в България, от трета - възможностите, които човек сам може да си създаде. Аз бих поставила последния вариант на първо място. За да е успешен в намирането на подходящата работа, всеки млад човек трябва да е проактивен, упорит и последователен. Средата е много динамична и непредвидима, но със сигурност в момента се откриват все повече възможности за реализация. Основно правило е младите да не остават пасивни, а да търсят и да се възползват от различни възможности пред себе си, дори и да не им изглеждат най-добрите към момента. Така поне ще могат да установят кое им харесва и кое не, да добият по-ясна картина и фокус. Пасивността при всички случаи е по-лошият избор.

Как реално подпомага фондацията предприемчиви младежи? Какви се резултатите след годишните ви конференции?

- Основната цел на Фондация StartUP е да разпалва предприемаческия дух сред младите хора в България, да ги подкрепя по пътя, по който решават да тръгнат, правейки избора да стартират собствен бизнес у нас. За тази цел, ние развиваме, разширяваме и работим за изграждането на стабилна и устойчива, жива еко-системата от стартиращи фирми в България. Вярваме и виждаме, че в страната ни има достатъчно хора с идеи, потенциал, желание и хъс да ги реализират. Именно към тях са насочени серията от разнообразни събития (конференции, състезания, кръгли маси и др.), които Фондация StartUP организира, и по този начин допринася за тяхната подготовка, преди да направят решителната крачка и да се нарекат ‚предприемачи‘.

Едно от по-големите събития, на което постави основите нашата организация е StartUP Conference - най-големият ежегоден форум за предприемачество в България. Тази есен той ще се проведе за пета поредна година и ще засегне най-актуалните теми и въпроси, които вълнуват настоящите и бъдещи предприемачи в страната ни. Събитието се проведе на 17-ти и 18-ти ноември 2012г., като целта ни е да провокираме две основни линии на дебат най-актуалните теми, засягащи предприемачеството днес. 

Какво би трябвало да се промени, за да се създадат по-добри условия?

- Както споменах в предходния въпрос, именно това е и целта на тазгодишния ни форум – да провокира дебат сред участниците в предприемаческата еко-система и да установи кои са най-наболелите проблеми, които среща малкия бизнес в момента. За целта сме предвидили три последователни модерирани дискусии, които ще разгледат въпроса от трите основни направления, съответно: от гледна точка на политиката за малки и средни предприятия в България, през погледа на инвеститорите, както и през призмата на българските предприемачи, които вече развиват успешен бизнес. Именно това са и трите основни стълба, които поддържат и развиват еко-системата от стартиращи фирми – държавата, инвеститорите и предприемачите. За участници в дискусиите сме поканили представители на държавните институции, пряко ангажирани с изграждането на подходящи програми и провеждането на последователна политика за подкрепа на малките и средни предприятия в България. Ще присъстват и представители на Eleven и LAUNCHub, които в момента управляват средства по европейската инициатива за насърчаване на малкия бизнес - JEREMIE.

Как според теб и колегите ти във фондацията може да се осъществи по-реална връзка между висшите заведения и реалния бизнес?
- Със сигурност едно е ясно – трябва да има не само желание, но и последователни и целенасочени действия и от двете страни за съвместно сътрудничество. Държавата също е основен фактор, който трябва да спомага за установяването на устойчив процес на взаимодействие между университетите и бизнес, за да могат и двете страни да си бъдат полезни в дългосрочен план. Това е един дълъг път, в който се включват и неправителствени (предимно студентски) организации, които са пряко засегнати и чувстват нуждата от адаптация на учебните програми към нуждите на бизнеса. Аз лично смятам, че това не е само проблем на нашата страна, тъй като навсякъде в света бизнесът се развива с все по-бърз темп, затова младите хора не трябва да разчитат само на учебниците, а да използват множеството възможности и източници на информация около тях, да са проактивни и упорити в целите си.

Получава ли се нужното ниво на обучение във висшите заведения?

- Ако отговорът е ‚да‘ – не мога да коментирам...

Според теб каква готовност имат младите за навлизане в реалния бизнес живот?

- ‚Младите‘ е много общо казано. По мои преки наблюдения, които съм изградила през последните 5-6 години от събитията, които организираме от Фондация StartUP, се забелязват две основни групи млади хора – такива, които чакат да завършат образованието си и тогава да си зададат въпроса: ‚Ами сега накъде?‘, и други, които през цялото време са търсили възможност за развитие и реализация, участвали са активно в проекти или са инициирали свои такива. Именно втората група се оказват много по-подготвени за това, което предстои след дипломата и независимо дали ще започнат работа в компания или ще стартират собствен бизнес, биват по-успешни и подготвени от другата група.

А дали все пак тези млади хора нямат твърде големи изисквания към работа и заплащане още в началото на трудовия им процес, когато все още няма опит? Дали не е по-добре да се започне от най-ниското стъпало и да се натрупа опит?

- Въпрос на личен избор. Всеки трябва да опита и да прецени ‚колко струва‘. Ако наистина е ценен кадър и компанията, в която работи е ‚умна‘, тя ще му предложи подходящите условия, за да го задържи. За съжаление, не винаги се получава припокриване на тези условия. От друга страна, често се случва и младите да надценяват качествата си и да обвиняват работодателите, че ги експлоатират и не им дават свобода за действие. В тези случаи, по-разумният ход е да се огледаме за по-добри възможности и среда, която би стимулирала и развивала нашите силни страни.