fbpx За необходимото „зло”, наречено консултант | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Светлин Иванов, собственик на консултантска агенция Agenda

За необходимото „зло”, наречено консултант

Много пъти страничният поглед веднага вижда неща, които ние не можем да видим в собствения си дом. Същото е и във фирмата. Всеки ден сме във водовъртежа на котела, знаем, че има проблеми, но не можем да видим очевидни неща. Тогава на помощ може да дойде онзи човек, който се нарича консултант. Всъщност какъв е той? Експерт, допуснал най-много грешки в дадена конкретна област, казват други специалисти. Дали наистина така, разговаряме със Светлин Иванов, собственик на консултантска агенция Agenda.

Г-н Иванов, има ли повратна точка, когато един мениджър трябва да осъзнае, че се нуждае от консултантска помощ?
- През последните пет години българските мениджъри много активно изграждат опит в консултирането като инструмент, но като цяло тепърва се създава култура за наемане на консултанти. От друга страна, се роди една нова индустрия, броят на консултантските фирми расте непрекъснато, следвайки търсенето на този вид услуги. При управлението на една компания, притискана от силно конкурентна и бързо променяща се пазарна среда, неизбежно възниква ситуация, в която мениджмънтът попада в непозната ситуация или няма опит. Търсенето на външна консултантска помощ от страна на мениджърите трябва да е продиктувано не от прикрито признание за некомпетентност в дадена област, а напротив – от желанието да се постигне повече. Именно тази категория предприемачи или мениджъри, имащи прагматична самооценка за компетенциите си, осъзнават нуждата и са лично мотивирани към консултантска помощ, включително като възможност за професионалното им израстване.

Как да разберем кой е добър консултант?
- Нека погледнем от гледна точка на клиентите на подобна услуга. Те имат определени очаквания, които трябва да бъдат удовлетворени, преди да могат да почувстват, че с тях се отнасят професионално. Познаването на тези потребности е решаващо за успеха, на който и да е управленски консултант, работещ директно с клиенти. Освен търсената експертиза на консултанта в дадената област, списъкът по-долу изброява някои от най-важните потребности на клиентите, ползващи външна консултантска услуга и като че ли често подценявани:

• Искат да видят усилие от страна на консултанта за разбиране на техния бизнес
• Искат да имат възможност за избор от адаптирана за тях консултантска услуга, за да вземат по-добри решения
• Искат да бъдат разбрани и да ги третират като важни
• Чувствителни са към конфиденциалност
• Очакват надеждна комуникация и бърза обратна връзка
• Макар и силно чувствителни към цената, искат стойност за парите си, не просто консултантска услуга на ниска цена
• Харесват простотата. Не могат да бъдат затруднявани да разберат сложността на услугата.
• Искат с тях да се отнасят принципно и честно и да вярват в способностите и опита на консултиращия.
• В крайна сметка искат нуждите им, довели до ползване на консултантска услуга, да бъдат удовлетворени, да има конкретен резултат.

Опитният консултант трябва да може да ви подпомогне и в следното:

• Дефиниране на очакванията, определяне на обхвата и крайната цел на съвместната работа
• Ангажираност на ключови хора и структурно разпределение на работата и отговорностите
• Методика за оценка на време и разходи за реализация на дейността
• Бюджетно ориентирано планиране и управление на необходимите ресурси
• Контрол върху прогреса на проекта спрямо целите и управление на риска
• Създаване на извънредни планове – проследяване на нови теми в хода на работата
• Планиране и ефективно управление на работните срещи
• Ефективна система на документиране

За къкъв период е удачно да се наеме консултант?
- В повечето случаи работата с външен консултант е в рамките на проект, който предопределя и периода на съвместна дейност. Важно е двете страни да са наясно с разликите между работата по проект и ежедневните задачи, защото в повечето случаи работа по проект изисква допълнителни усилия от страна на мениджъра.

В какъв период ще се възвърне инвестицията от наемане на външен консулстант? Как може тя да се измери?
- Добре е при наемане на външен консултант да се включи като част от критериите за избор и наличието на приложима методика за измерване на ефекта от прилагане на консултантските дейностите и направените инвестиции. При съвместната си работа с консултанта клиентът трябва да се съсредоточи не само в тези области за подобрение, които ще предоставят краткосрочни ползи за бизнеса, но и ще повишат в дългосрочен план стойността на компанията.