За отражението на кризата, иновациите и възможностите за бизнес

Евгени Евгениев, Специалист по развитие на частния сектор, Световна банка

За отражението на кризата, иновациите и възможностите за бизнес

Facebook коментари