Записът на заповед и менителницата

Съгласно изискванията на търговския закон плащането на записа на заповед се удостоверява единствено с подписа на кредитора на лицевата страна с бележка, че е платено. Плащането по договора за кредит или лизинговите вноски, няма да помогнат на длъжника да се защити ако не е изрично уговорено, че записът на заповед е издаден във връзка с обезпечаване изпълнението на даден договор (продъжение от www.tbmagazine.net/statia/zapist-na-zapoved-i-menitelnicata.html).

Цялото съдържание е достъпно само за регистрирани потребители
Moжете да се регистирате тук
Aко вече сте се регистрирали моля влезте
Можете да влезете с потребителско си име или е-мейл адрес.
Полето за парола различава редовни и главни букви.