fbpx Развитие на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
С глобален пазар на стойност 16,4 трилиона щатски долара (17% от световния БВП) през 2021 г., производството се счита за гръбнака на социалното и икономическо развитие.
След драстичния спад на предложенията за работа през м. декември 2022 г., през януари 2023 г. се наблюдава възстановяване на пазара на труда.
Технологиите и турбулентните бизнес условия извеждат на преден план вече много по-млади лидери.
Пандемията е ускорила експоненциално нуждата от меки умения сред мениджърите и вместо традиционните методи за наемане все по-необходимо е да се възприеме холистичен подход, способен да оцени кандидата цялостно и да идентифицира онези личностни черти, които наистина могат да добавят стойност към пози
60% от ИТ лидерите в България гледат на недостига на персонал с ИТ умения като една от основните заплахи за техния бизнес.
Броят на обявите за работа през м. октомври е намалял със 7% спрямо предходния м. септември. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger. Предложенията са с 3000 по-малко в края на месеца, като техният общ брой е малко над 45 500.
Средното увеличение на възнагражденията в България за 2022-а е 9% според последното проучване на Мърсър Марш Бенефитс от септември тази година.
Българските работодатели значително ще забавят темпото на наемане на нови служители в периода октомври 2022 г. - март 2023 г.
Меките умения са много по-важни за изпълнителните директори в сравнение с техните знания в дадена област. Едновременно с това намалява тежестта на дипломата за висше образование.
64,21% от българските служители предпочитат да работят предимно от вкъщи (3-5 дни в седмицата), показва ново проучване на кариерната платформа Kaderabotim.bg, която е специализирана в предоставянето на информация за пазара на труда в България, проведено паралелно сред 1 207 български служители и 502