fbpx Развитие на човешките ресурси | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Броят на подписаните в България executive search проекти през 2023 се запазва на нива двойно по-високи от 2020. Ръстът в оборот е 17%, което основно отразява нарастването на заплатите през 2023 (с около 10%), т.к.
Уменията за работа с изкуствен интелект (AI) ще бъдат жизненоважни за бъдещето на работния свят и повечето служители искат да бъдат обучени в използването на AI.
Поради бързото развитие на новите технологии необходимите умения за голям процент от работните места значително са се променили от 2015 г. насам, като се очаква този брой да достигне най-малко 65% до 2030 г.
Психосоциалните рискове и последиците от тях за психичното и физическото здраве са сред най-проблемните въпроси в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).
През м. януари 2024г. се наблюдава ръст на предложенията за работа във всички сектори. Общият брой на обявите е нараснал с цели 37%  (11 200 обяви повече) спрямо м.
40,4% от компаниите у нас инвестират в специализирани обучения, насочени към развитие на ключови за сферата умения. Те са най-често продуктови, технически, софтуерни, технологични, за оптимизиране на процеси и специализирани въвеждащи програми.
Предложенията за работа през м. октомври са с 2900 по-малко (-6%) от тези в предходния месец. Това показва ежемесечният анализ на HR компанията и кариерен сайт JobTiger.
България вече е държавата с най-висок социален риск в Европейския съюз. Това показва индекс за социална устойчивост (Social Rresilience Index), който следи 12 икономически, социални и политически параметъра в 185 страни от цял свят.
В периода октомври 2023 г. - март 2024 г. работодателите в страната предвиждат скромен, но стабилен пазар на труда с нетен коефициент на заетостта от +10%.
Над половината от ИТ лидерите в България (52%) са изразили готовност да увеличат своите ИТ екипи през следващите 12 месеца, като 24% от тях очакват ръст на екипите с между 10% и 25%, според Глобалното проучване на технологичните тенденции на Equinix за 2023 г. То обобщава мненията на 2 900 души, вз