fbpx 5 важни съвета при работа с маркетинг агенция | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

5 важни съвета при работа с маркетинг агенция

Комуникационният маркетинг има за цел да разкаже чрез правилен канал и формат на реклама на вашите таргет аудитории колко сте добри и защо има смисъл от вас. И винаги трябва да търсите, е възможно най-голяма възвръщаемост от инвестицията, която правите. И много често заради това и клиентите изискват много от своите агенции и маркетинг екип. Тук споделям моите 5 съвета как един клиент да получи повече стойност за бюджетите, които се инвестират при работа с агенция. 

Подготовка на бриф

Винаги имайте задание (бриф), за проекта, който имате. Това е документът, който носи отговорност и посока, по която проектът да бъде реализиран. Той показва готовността на клиента и бизнеса да получават по-голяма добавена стойност от услугите на маркетинг екипа и да се работи по-ефективно / фокусирано. В следваща тема ще бъде засегнато добрите практики при писане на задание (Ако нямате търпение да прочетете, ето засегната темата в блога на Xplora - ТОП 5 НАЙ-ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ БРИФИРАНЕ НА АГЕНЦИЯ).

Работа с бюджет и планиране

Клиентът си познава бизнеса най-добре. И знае какво иска да постигне. Но много често липсва отговор на въпроса “как”. А при агенцията липсва информация за какво и защо се случва при бизнеса. И връзката между трите въпроса (какво, защо и как)  много често се крие зад бюджетната рамка, която може да бъде в основата на всяка една кампания. Много често ме питат клиенти “Защо е важно да има заложен бюджет или рамка за бюджет от началото?” Защото това показва готовността на бизнеса и рискът, който поемат, за да са по-успешни. Отговорността на бизнеса е да създаде среда, в която той да порасне и да е по-успешен. И в това число влиза и това да знае колко бюджет може да инвестира.

Отговорността на агенцията е да покаже познание как и да защити по най-правилния начин инвестицията, с която да достигне до отговора “как” да постигне нужната цел. Агенцията трябва да покаже вариативност и гъвкавост в управлението на този бюджет и да защити всяка инвестиция, която доближава клиента до поставената бизнес цел. Да може да се коригира на база резултатите. Да се увеличава или намаля, да се прехвърля и паузира, спрямо постигнатите резултати и ясно да се намери връзката между приоритетите откъм бюджетни пера и връзката им към поставената бизнес цел.

Интегриране на работата към процесите на компанията

Дигиталният маркетинг е един постоянен процес, който много често продължава повече време. И колкото повече инвестираш в него и го надграждаш, толкова повече дава добавена стойност в дългосрочен план. Тук ключово е възможността да се интегрират маркетинг процесите към другите екипи / ключови роли вътре в бизнеса. Да се търси информация от търговския екип, който всеки ден си говори с таргет клиентите и познава много по-добре техния профил, да се говори с производствения екип, който много по-добре познава продукта, да се говори с директора, защото много по-добре разказва визията на компанията и пр.

Възможността да получиш информация от източника и да работиш с нея винаги дава повече добавена стойност и ефективност. И заради това колкото по-интегрирано се работи между различните функции на бизнеса и маркетинг екипа, толкова по-фокусирано и правилно се комуникира ключовата стойност към таргет аудиторията. 

Гъвкавост при вземане на решения

В дигиталния маркетинг много често нещата се случват в реално време. И се изисква много често да се реагира бързо. Гъвкавостта да се променяш и адаптираш спрямо ситуацията винаги добавя стойност на работата на една агенция. Колкото повече се адаптираш спрямо потребителския профил и реакции, без това да се противопоставя на поставените правила за комуникация и ценности на бранда, се получава по-добра приемственост от аудиторията и подобрява ефективността в рекламните съобщения. 

Работа с бизнес истории под формата на ресурси

За да може дигиталният маркетинг да работи правилно за вашия бизнес, той трябва да разказва своите истории на правилната аудитория. И за да може да се разкажат тези истории, бизнесът трябва да има изграден процес за “откриване” на тези истории и да ги подготвя като ресурс - текст, снимки, видео. Ако се създаде такъв процес, в който този ресурс да се създава (пази), в последствие работата на маркетинга е много по-лесна и ефективна да го приложи в нужния формат, който да бъде правилно разгледан от точната аудитория. Търсете историите, които бизнесът създава и ги пазете във формат, който може да послужи в последствие за доказване, защо вие можете да дадете стойност на вашата таргет аудитория. 

Това са моите 5 основни съвета. Следете нашата рубрика “Маркетинг с Xplora”, където ще ви споделяме добри съвети и практика в дигиталния маркетинг, които биха помогнали на вашия бизнес.