fbpx Етиката е критерий за успешен бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Етиката е критерий за успешен бизнес

С наближаващата дата за присъединяване на България към Европейския съюз въпросът за етиката и коректността в бизнес отношенията и в компаниите придобива все по-голямо значение. Охранителният бизнес не прави изключение.
За това къде е мястото на политиката по етика в този бранш, как се спазва тя и какво носят моралните стандарти за бизнеса, разговарям с генерал Людмил Маринчевски, председател на Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана:

Генерал Маринчевски, къде е мястото
на етиката в охранителния бизнес?
- Етиката заема много сериозно място в охранителния бизнес. Без нея и спазване на някакви етични норми, трудно може коректно да се контактува с фирми от бранша, с държавни институции, както и компаниите да общуват с трети лица. Необходима е етика и в отношенията със служителите, защото всеки управител е и работодател. Те трябва да бъдат коректни, уважаващи достойнството на човека
и неговите права.
Етиката е и един от критериите за успешно развитие на компанията. Една развиваща се фирма задължително трябва да има кодекс или политика по етика, и така да формира основните си ценности. Те би трябвало да са основата, на която да се изграждат отношенията с партньорите, клиентите и бизнеса като цяло. В световните корпоративни структури ценнос-тите са хората с техните умения, професионализъм и опит. На тази база се подготвят и решения за сигурността, които се предоставят на клиента.

Съществуват ли етични норми и правила в охранителния бизнес, които са специфични за бранша?
- Да, има такива. Всички пет асоциации, като основен легитимен представител на охранителния бизнес в България, стигнахме до извода, че е необходим единен кодекс по етика. Това беше потвърдено и на заседание на консултативния съвет на националната служба “Полиция”, както и на срещата на управителните съвети на всички асоциации през октомври. Взехме решение да бъде разработен етичен кодекс до 1 декември 2005 г.
За мен това е сериозен успех с надежда за цивилизоване на бизнеса
и избавянето му от некоректните конкуренти, защото именно нелоялната конкуренция му пречи най-много.

Става дума за услуги, които са на високо и средно ниво, но с допустимо качество. В противен случай се предоставя ниско качество, което не носи на клиента нищо хубаво.
Преди две години в Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана беше разработен и приет етичен кодекс, който вече действа. Основните моменти в него, към които се стремим, са развитие и усъвършенстване на частната охранителна дейност; повишаване на нейната ефективност и качество; устояване на обществената значимост на тази дейност; подпомагане на държавните, общинските и обществени органи, и организации в борбата с престъпността; утвърждаване на условия за развитие на пазарните отношения и конкуренцията в областта на охранителните услуги, постигане на висок стандарт в бизнес отношенията. В кодекса са засегнати отношенията между членовете на асоциацията, между тях и трети лица, и между членовете и органите на МВР.

Как реално ще се спазва този етичен кодекс?
- Това не може да стане властово. Трябва да има вътрешна убеденост за морал, за почтеност и честност в бизнес отношенията с фирмите в бранша и тези с клиентите. Процесът в случая е двустранен -
както ние се отнасяме почтено към клиента, така трябва да бъде
и от негова страна, защото в много случаи клиентите се опитват да диктуват условия.

Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана (НАФТСО) е учредена през 2001 г. Организацията е сдружение с идеална цел и обединява 35 български търговски дружества, предоставящи услуги в сферата на сигурността.
Членовете на НАФТСО предлагат на своите клиенти над 26 вида различни услуги, свързани със сигурността им.
Охраняваните обекти са над 54 400. По-голямата част от тях са поети с технически средства, а над 2 260 са осигурени с физическа охрана. Предоставят се инкасови услуги на повече от 50% от регистрираните в България търговски банки.
НАФТСО води активен диалог с държавните институции в защита на законните права на своите членове, проучва и подпомага разрешаването на казуси, свързани с правните, икономическите, финансовите
и други аспекти на дейността им.
В Асоциацията се разработват становища по проекти за изменение и допълнение на нормативните актове, регламентиращи частната охранителна дейност.
Тя е член на Европейската конфедерация на частните услуги
за сигурност, БТПП и БСК.

Кой е най-големият проблем в момента по отношения на етиката във вашия бизнес?
- Това е нелоялната конкуренция. Охранителните фирми в България според данните на полицията са над 2 000, според информация на някои от асоциациите - охранителите са около 90 хил., според други - 120 000. А нашите данни, които взехме от осигуряваните лица в НОИ, са около 50 000. Направете сметка каква е разликата между 90 хил. и 50 хил.! Оказва се, че 40 хил. човека работят без нормални трудови правни отношения.

Има ли морални стандарти в бранша, които се спазват?
- Ако човек чувства охранителния бизнес като такъв и има норми за етично поведение, това са моралните стандарти. В компанията, на която съм управляващ директор, се стремим към спазване на закона, нормите са поверителност на информацията, бизнес практика и развлечение (подаръци и бизнес пътувания), счетоводни стандарти, коректност на отчетите към държавните институции, при трудовоправните отношения със служителите. Акцентира се също и върху въпроса с клиентите, с доставчиците. Ако няма принципни отношения с доставчиците, т.е. да се подбират с конкурс, това мотивира самият доставчик и се създават условия за корупция в самата компания. Като част от моралните стандарти е и въпросът с конкуренцията, с акционерите, защото именно акционерите и клиентите са заинтересовани да им се предоставят качествени услуги и бизнесът да се развива, т.е. да има печалба, която да се реинвестира.
Все още не се говори за връзката между охранителната дейност и околната среда, което също е залегнало в нашите етични норми
От голямо значение е да има политика и изготвени процедури във финансовата, охранителната дейност. Затова ненапразно големите корпорации са създали такава практика - политика и процедури за всяка от основните дейности. Това внася яснота във взаимоотношенията, създава по-добра организация. По този начин приемствеността на добрите практики е гарантирана. Предстои присъединяването на България в ЕС, затова ние още отсега трябва да се готвим и действително се мисли по отношение на етиката. Членството в европейската общност е мотивът за създаване на единен кодекс и за обединение на всички асоциации в охранителния бранш.