fbpx Как да осигурим социалните придобивки за служителите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нина Митева изп. директор на застрахователен брокер icard

Как да осигурим социалните придобивки за служителите?

Всеки успяващ предприемач знае, че най-ценният актив за бизнеса му носи обувки и всяка вечер напуска офиса. Затова удовлетвореността от работата е един от ключовите фактори за намиране и задържане на хората, които са важни за успеха ни.

Според последното годишно изследване на Aon Hewitt обаче, само 38% от служители на различни фирми са съгласни, че техните работодатели се отнасят към тях като към най-ценния актив на компанията. Но фирми, които следват политика на предоставяне на социални придобивки (бенефити), се радват на удовлетворени служители, които отсъстват по-малко, по-малко са склонни да потърсят друга работа и в много по-голяма степен се ангажират с постигането на целите на компанията.

С различни мотиви, но в еднаква степен положителният ефект от предоставянето на социални придобивки е валиден за всички сегменти на трудовия пазар - от поколението на бейби-бумърите, през Х до поколението Y. След продължилата дълго финансова и икономическа криза, по време на която хората бяха склонни да бъдат да работят при условия, които но не ги удовлетворяват, сега с надеждите за раздвижване и подобряване на бизнес-средата растат и очакванията не само за по-добро заплащане, но и за предоставяне на пакети от придобивки.

Обичайно, чуждите компании, представени в България, както и някои български корпоративни единици, имат развита структура за управление на човешките ресурси. Част от нея е специалист или звено, чиято роля е изграждане на политика на предоставяне на придобивки, формиране на пакети според позицията, стажа във фирмата, приноса на служителите за постигане на годишните и дългосрочни цели. Техен ангажимент са поддържането на отношения със застрахователни компании, фирми за обучение и организиране на събития и други доставчици на бенефити, постигане на най-добри условия като стойност и обем на услугите.

Много собственици на малък и среден бизнес погрешно смятат, че не могат да си позволят да предложат на служителите си бенефити. В краткосрочен план цепенето на стотинките ще спести разходи, но в дългосрочен план отдалечава шансовете им за устойчив просперитет. Страненето е породено и от факта, че това е област, която изисква познаване на закони и нормативни актове, умело вариране между изискванията и ограниченията им, и ангажимент и време. В по-малките фирми администрирането им ще е още една от функциите на счетоводството или друг служител, който носи още няколко шапки.

Както други управленски функции, тази дейност може да бъде аутсорсвана. Поверяването й на експерти с опит, познания и мрежа от партньорства с доставчици ще освободи на собствениците и работодателите ресурс от време и средства.

Решението за предоставяне на придобивки започва с това, какви да са те в зависимост от спецификата на компанията като локация, условия на труд, нуждите според преобладаващата възраст и други характеристики на служителите и планирания ресурс. За работодателите ще е от полза да видят каква е практиката в техния бранш, какво се цени най-много от служителите, които се радват на социални придобивки.

Какво включват социалните придобивки и кои са най-ценените?

От проучванията на солидните изследователи от типа на AON Hewitt до форума BG Mamma, всички потребители са единодушни, че на първо място се поставят здравните застраховки. Изтъква се възможността за достъп до диагностика и лечение с високо качество, спестяване на време и средства, възстановяване на разходи за медикаменти на служителите и техните семейства. Личният ми опит с корпоративни клиенти показва, че само след кратък период от сключването на застраховката, получават благодарността на служителите си и виждат положителния ефект за бизнеса си.

На второ място идват сумите, отпускани по повод Великден, Коледа, летни отпуски, важни лични събития. Важно е да се знае, че тези плащания могат да се обвържат с обезщетения по едногодишни застраховки Живот или рентни застраховки, като при това се ползват данъчни облекчения.

Масовата практика включва разходи за храна под формата на ваучери или дневна сума за хранене на определено място, разходи за транспорт, ползване на служебен телефон за лични нужди до определен лимит. Там, където има добре организирана функция по управление на човешките ресурси или дейността е аутсорсвана на външен партньор, палитрата е по-широка и освен изброените придобивки може да включва рискови застраховки Живот, вноски в доброволен пенсионен фонд, езиково, ІТ или друго обучение, плащане на част от таксата за детска градина за децата, ползване на отстъпки при зареждане на гориво или за стоки в определени вериги, карти за фитнес и СПА, осигуряване на организацията на домашни ремонти, както и други.

Има бенефити, които не струват на работодателя допълнителни средства и пестят работно време. Например, периодично в офиса идва обущар, приемане/предаване на дрехи от химическо чистене, доставят се продукти от био-производители, идва психолог, организират се срещи с финансови консултанти и банкови експерти. В моята практика, служителите на корпоративните ни клиенти се ползват от преференциални условия по застраховки на автомобили, имущество, рискови застраховки Живот и получават полиците си на работното си място. Регистрирането и ликвидацията на щети по техни полици се извършва от нас. Това е по-скоро стандарт в работата на брокерите, отколкото екстра и се цени от хората, на които спестява нерви и отсъствие от работа.

По начина на предоставяне социалните придобивки могат да бъдат равни за всички служители - например разходите за храна или месечна сума за транспорт. Ползването им може да бъде и на т.н. принцип „кафетерия” - всеки служител има възможност да формира пакет от услуги и ползи до определена стойност, като според система от критерии има определен брой кредити, всеки равнозначен на дадена сума. Кредитът в този случай е условна единица със зададена стойност.

Как да се организира ефективна организация на предоставяне и ползване на социални придобивки?

Добрата и ефективна организация изисква формиране на политика, яснота на целите и обхвата. Бенефитите, които изискват допълнителен финансов ресурс, трябва да са част от годишния бюджет, така че да се ползват и данъчни облекчения. В тази част нормативните документи поставят различни изисквания и ограничения, и крият някои капани за последващи санкции, ако не се познават и прилагат гъвкаво, но адекватно.

За придобивките, които не изискват разходи, е разумно да се тръгне от спецификата на служителите като възраст, нужди, интереси. После да се постигне договореност с подходящи доставчици – застрахователни компании, фирми за обучение и организация на събития, доставчици на услуги и дейности на работното място. Така се стига до пакет, който най-добре отговаря на нуждите на дефинираните групи и разбира се, е обект на актуализиране и промени.

Това не е еднократен акт, а процес, който изисква експертни знания и ресурс от време за управлението му. Според мащаба на бизнеса работодателят може да повери тази функция на определени служители или звено. Може да се довери и на външен експерт, специализиран в нормативната база, в практиката на предоставяне на придобивки, в администрирането на отношенията с партньори и доставчици. И в двата варианта ще разполага с мощен инструмент за ръст на бизнеса и с конкурентно предимство за дългосрочен успех.