fbpx Комуникация на естествен език със софтуера | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Комуникация на естествен език със софтуера

Навлизането на комуникацията на естествен език със софтуера, редица нови направления в изкуствения интелект, както и технологиите за добавена реалност (augmented reality) – това са някои от най-интересните тенденции, които ще променят сегмента на бизнес софтуера през 2019 година. Машинното обучение (machine learning) и автоматизацията на процеси също ще продължават да оказват влияние върху системите за управление на бизнеса, помагайки им да отговорят на лавинообразното нарастване на информацията и растящите клиентски очаквания..

Възход на комуникацията на естествен език (Natural Language Processing - NLP)

Комуникацията на естествен език със софтуерните системи не е новост. Над 40% от възрастните потребителите извършват гласово търсене поне веднъж дневно, гласовите асистенти са част от ежедневието, общуваме с чатботовете без дори да се замисляме. Казано накратко – хората вече не намират за странно да общуват с машини.

Технологиите, които правят това възможно, са изкуственият интелект и машинното самообучение (machine learning). Чрез съчетание на технология и лингвистика, те позволяват на софтуерните системи да бъдат обучени да „разбират“ и изпълняват гласови или писмени команди. NLP намира все повече приложения в системите за управление на бизнеса, правейки ги по-интуитивни и лесни за употреба.

Едно от интересните приложения на Natural Language Processing е използването на тази технология в сферата на системите за бизнес анализи. Водещи решения като Tableau и Power BI предоставят на потребителите възможността да задават въпроси към данните си и да получават отговори под формата на интерактивни визуализации. Подобно на естествения разговор между хората, софтуерите могат дори да разбират абстрактни понятия на база на контекста на задаваните въпроси. Например, потребителите могат да поискат да знаят какви са били продажбите на конкретен търговски екип за даден период в район А, а в последствие да попитат проста „Ами в район Б?“ и да получат коректна визуализация без да се налага да уточняват отново за кой търговски екип и период се отнася въпроса.

Прилагането на естествената комуникация в системите за анализ има потенциал цялостно да промени начина, по който хората взаимодействат с данните, но първата и може би най-голяма полза, която носи е възможността много по-широк кръг потребители да се възползват пълноценно от силата на информацията. Когато хората могат да общуват със софтуерните приложения на „човешки“ език, не е необходимо да имат задълбочени познания за работа с тях, за да получат отговор на въпросите, които ги вълнуват и да извлекат максимална полза от данните.

Нови направления в развитието на изкуствения интелект в бизнес софтуера

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence - AI) неизменно оказва влияние върху системите за управление на бизнеса в последните години и 2019 г. няма да бъде изключение. AI технологиите ще продължат да играят все по-значима роля във всички направления на ERP, CRM и BI системите, като големите разработчици на подобен род софтуер активно работят в тази насока.

Целта на тези технологични иновации обаче далеч не е да изместят хората, а точно обратното - да ги подпомогнат в тяхната работа и да ги направят много по-ефективни. AI от години подпомага бизнеса в направления като оптимизиране планирането и управлението на складовите наличности, управление на продажбите, човешките ресурси и много други. В края на 2018 година Microsoft добави към портфолиото си семейство AI решения, специално насочени към асистиране потребителите в направления като продажби, клиентско обслужване и маркетинг. Стъпвайки на натрупаната информация от множество взаимосвързани източници, тези решения могат да подпомогнат цялостната работата на търговските екипи, да помогнат при идентифицирането на нови възможности за продажби, да подобрят клиентското обслужване и удовлетвореност, та дори да дадат препоръки за теми за разговор, с които търговците да разчупят леда при първа среща с потенциален клиент.

Друго направление, в което изкуственият интелект ще играе прогресивно нарастваща роля са прогнозните анализи. Възможността на AI да обработва бързо огромно количество данни и да проиграва за секунди стотици различни хипотези ще доведе до открития, които човек трудно би направил сам, значително повишаване качеството на прогнозите, предсказване на бъдещи потребности и предлагане на действия по задоволяването им.

Автоматизация на рутинни процеси (Robotic Process Automation)

Автоматизацията винаги е била сред основните предимства, които осигуряват системите за управление на бизнеса. Нейното експлозивно развитие в последните години е тясно свързано с все по-широкото навлизане на изкуствения интелект и машинното самообучение в тези софтуерни решения. Така наречената Роботизирана автоматизация на процесите (Robotic Process Automation - RPA) все по-бързо обхваща нарастващ брой рутинни процеси и дейности както в ERP, така и в CRM системите.

Ако до момента свързвахме използването на ботове в бизнеса най-вече с т.нар. чатботове, то занапред все по-често ще ги откриваме да автоматизират повтарящи се ръчни процеси като отваряне и сортиране на мейли, прочитане на бази данни, попълване на бланки, извършване на калкулации, обработка на фактури, отчети, следене на клиентско поведение, идентифициране на възможности за продажби и др.

За потребителите това ще донесе намаляване ангажираността им с рутинно повтарящите се дейности и освобождаване на време за по-креативни задачи, в които е истинската сила на човешкия ум, докато за организациите автоматизацията означава по-висока ефективност, по-добро използване на ресурсите и по-ниска вероятност от грешки.

Добавена реалност (augmented reality) за бизнеса

Добавената реалност е друга технология, ползите от която доведоха до бързото й възприемане в решенията за бизнес мениджмънт и анализи. Като част от системите за управление отношенията с клиенти (CRM), устройства за добавена реалност вече се използват в сервизните дейности, позволявайки на сервизните специалисти в реално време да достъпват богата библиотека от информация, схеми на обслужваните машини и съоръжения, анализи на работните им показатели и дори пряка връзка с експерти, които могат да съдействат за отстраняване на съответния проблем. Това повишава възможностите на сервизните екипи да се справят бързо с комплексни задачи и води до по-малко пропуснати ползи и по-висока клиентска удовлетвореност. Очакванията са, че през 2019 ще видим и други приложения на технологията, с които тя ще обогати възможностите на софтуерните решения за управление.

Навлизането на интелигентните технологии в ежедневната ни работа е тема, която винаги предизвиква силни емоции, вариращи от еуфория до апокалиптични предвиждания за загуба на работни позиции и бунт на машините. В сферата на системите за бизнес управление обаче настъплението на тези „мислещи“ технологии се възприема като добра новина, тъй като повишава ползата за потребителите, улеснява и ускорява тяхната работа и надгражда възможностите им.