fbpx Корпоративна социална отговорност – изгряващото слънце за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Корпоративна социална отговорност – изгряващото слънце за бизнеса

Мрачен ли е периода на кризата за вашата фирма и приключва ли той? Чакате ли с нетърпение тя да отмине или се възползвате от предизвикателствата и ползите, които тя носи? Замисляли ли сте се, че е възможно вие изцяло да контролирете устойчивото развитие на вашия бизнес и можете да ускорите процеса на възстановяване от сътресенията.

Една от теориите за прогреса – тази на Майкъл Портър, твърди, че конкурентното предимство не произтича от това, че разполагаш с повече ресурси, а от това, че си гъвкав и ги управляваш добре, от твоята иновативност и способността да откриваш предимствата и да се възползваш от тях. Иновацията може да се съдържа не само в технологията и продукта, тя може да е и в мениджмънта, в отношението към персонала, към подбора на доставчици, ресурси и пр.
Човешкото поведение е уникален феномен. Много често се получава, че с колкото по-малко разполагаш – толкова повече го цениш и съответно се стремиш по отпимален начин да получиш това, което ти липсва. Ставаш по-креативен, по-иновативен, притиснат от ситуацията и/или ограничените ресурси. И накрая постигаш повече!

Именно затова много мениджъри смятат, че кризата е подходящият период за промяна , за нови идеи, за нов начин на мислене, който се стреми още повече към оптимизиране на ресурсите и поглед към бъдещето. Защото това, което със сигурност разбрахме е, че краткосрочното мислене, стремежа към бързи печалби и липсата на далновидност бяха част от причините да се случат последвалите сътресения.
Радостната новина е , че все повече мениджъри са обнадеждени и чувстват раздвижване в своя бизнес. Те вече са направили своята равносметка и са решени да не повтарят предишните си грешки.

Мениджърите вече мислят по-дългосрочно - опитват да изградят стратегия, която не само да може да изведе компанията от голямата турболентност, но и да устои на други подобни трусове в бъдеще.
На небосклона се появяват множество концепции, които предлагат различни решения. Една от тях е концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО). Тя съвсем не е нова и неизпитана, но на българският пазар „изгря” съвсем скоро и все още е доста непозната и неразвила своя потенциал. Онези, които вече са повярвали в нейните достойнства и я прилагат са поне една крачка пред своите конкуренти. Защото тя се прави с поглед към бъдещето! Но именно сега е времето за действие.

Но как КСО ще помогне за постигането им или за излизането ви от кризата и каква е нейната роля в устойчивостта на бизнеса ви?

КСО е един от стълбовете на съвременното и проспериращо общество. Тя е концепция за положителното ни отношение към заобикалящата ни среда. Самият механизъм на действие изисква отношение и поглед към това, с което разполагаме, но и към бъдещето. Именно затова в основата си, то лежи на принципите за устойчиво развитие. И всяка една компания, която се позовава на изконните човешки ценности и нужди, води се от природните и социалните закони, също би била стабилна.

Компанията трябва да предлага качество и стойност, задоволяваща потребителите. За да се случи това, тя трябва да оптимизира цялостния процес на дейността си – от създаването на този продукт или услуга до взаимоотношенията между самите служителите и тези със заинтересованите лица и средата.

Ако една компания изгради здрави и основани на взаимност отношения със своите доставчици, партньори и съответно със своите потребители, то тя дори ще бъде още повече предпочитана и ценена в условия на криза -по време на нестабилност, всеки предпочита сигурността - това, на което знае, че може да се довери. За създаването на тези стабилни връзкии на добавената стойност, обаче, тя трябва да е готова да инвестира: в своите човешки ресурси, в иновативни природосъобразни технологии, в своя имидж в обществото.
Портър твърди, че за да създаде една компания устойчиви конкурентни предимства, тя трябва да наблегне на своите ключови компетениции, да засили силните си страни и да цени това, с което разполага. Така че, ако вие имате квалифицирани и опитни служители – обгрижвайте ги, ако нямате – създайте ги! Направете нужното, те да се чувстват като част от своята компания, да вярват в корпоративните ценности и бъдещето на компанията, за да са достатъчно мотивирани и да работят по-добре и ефективно. Вграждането на дейности по КСО, които да са обвързани с вашата бизнес стратегия и корпоративна култура могат изключително много да ви помогнат за това. Развитието на вътрешната КСО, която е насочена към компанията е един от най-добрите начини да оптимизирате процеса на работа, карайки служителите да се чувстват значими и полезни.

Но освен навътре, трябва да гледате и навън. Трябва да се ориентирате към новите тенденции, да усетите полъха на вятъра, на промяната. Защото след сериозни сътресения, нещата винаги са различни - разместват се пластове.

И следователно трябва да се адаптирате - особено, когато е налице появата на един нов потребител – зеленият потребител. Той не се впечатлява от хващащи окото, скъпи реклами и луксозни стоки - това дори го отблъсква. Неговото доверие може да бъде спечелено по-скоро с разкриване на вашата отговорност и ангажираност към качеството на продуктите, към подбора на ресурсите и грижата за околната среда. Той търси информация за съдържанието на продукта, за неговата енергоспестяемост, за условията на производството му и пр. За него е важен и имиджът на компанията и това, с което тя се ангажира да съблюдава, водена от желанията и изискванията на потребителя и разбира се - от своите собствени цели.
Икономическият цикъл показва, че както се сменят деня и нощта, така се сменя и кризата с подема. Ние знаем, че слънцето отново ще изгрее, остава да наблюдаваме - да гледаме отвътре-навън и отново навътре. Така ще сме способни да владеем границите, ще знаем своите способности и ще имаме представа от цялостната картина.