fbpx На България е нужна повече правна сигурност и предвидимост | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

На България е нужна повече правна сигурност и предвидимост

д-р Михаел Ангерер, търговски съветник към посолството на Австрия

На България е нужна повече правна сигурност и предвидимост

От малка нощна музика до голямата икономика

етикети

Според най-актуалното проучване на международната консултантска компания Mercer, в което се сравнява качеството на живот в 223 града, за пети пореден път Виена е поставена на първо място. При сравнението на градовете анализаторите са отчели различни критерии, като политически, социални, икономически и ориентирани към околната среда аспекти, както и сигурността, здравеопазването, възможностите за образование и транспорт. Неслучайно австрийската столица е предпочитано място за провеждането на различни бизнес и икономически събития. Централното и географско разположение в Европа я правят леснодостъпна за много държави - от София са необходими час и 45 минути със самолет или 1000 км, ако решите да пътувате с автомобил.

Разположена в сърцето на Европа, Австрия е един от най-предпочитаните бизнес партньори в европейски и световен мащаб. Страната е разположена на територия от 83.879 км², и е облагодетелствана да граничи с 8 държави. Най-важните промишлени отрасли в Австрия са хранително-вкусова промишленост, машиностроене и строителство със стоманени конструкции, химия и автомобилна индустрия, електрическа и електронна индустрия, както и дървообработваща и хартиена промишленост. Туризмът играе сериозна икономическа роля. През 2011 г. страната е била посетена от около 23 милиона чуждестранни гости, което се равнява на около 90,7 милиона нощувки (3/4 от всички нощувки), а общият брой на нощувките е бил около 126 милиона нощувки.

БВП на Австрия за 2013 г. е 313,20 милиарда евро, като на човек от населението се пада по 36, 980 евро. (През 2012 г. БВП в България възлиза на е 77,582 млрд. лева, а на човек от населението се пада 5 465 евро). Износът на Австрия към света възлиза на 125,41 млрд. Евро и се е увеличил с 1,51% спрямо 2012 г.

Австрия е един от инвестиционните лидери в страната ни, въпреки, че в последните 2-3 години отстъпи малко позициите си. През март 2014 г. Търговският отдел на Австрийското посолство у нас проведе традиционната си анкета с управители на австрийски компании в страната, които като цяло имат позитивни очаквания за икономическото развитие през тази година. 43% от анкетираните оценяват сегашното развитие на условията като задоволително, като същия процент оценява икономическото състояние на фирмите им като добро.

Като основни проблеми, с които държавата обаче трябва да се справи, австрийските инвеститори отчитат борбата с имуществената престъпност, внедряването на нормите на ЕС в строителството, определянето на стратегически, дългосрочни и последователни политики в областта на околната среда, енергетиката и привличането на чуждестранни инвестиции. Те смятат, че са нужни да се въведе и приложи повече професионално обучение, да се създадат условия за реализация на младите хора с образование, да се обърне повече внимание в учебните заведения при овладяването на чужди езици (най-вече английски) и да се работи повече за насърчаване на стартиращите предприятия. Държавата ни се нуждае от сериозна работа по отношение на борбата с корупцията и намаляването на бюрокрацията.

д-р Михаел Ангерер, търговски съветник към посолството на Австрия

Д-р Ангерер, с какво България е интересна за австрийски инвеститори, освен ниските данъци и ниски заплатения труд?

- България е интересна най-вече поради две причини като бизнес дестинация за австрийските инвестиции в Югоизточна Европа. От една страна е сравнително близкото географско разположение, което е изключително предимство за продукция, предназначена за износ в други европейски страни, Турция и арабските страни. След икономическата криза от 2008 г. покупателната способност в страната намаля и това оказа влияние и на производствата на австрийските фирми за българския пазар. В областта на енергийната ефективност обаче наблюдаваме нарастващ интерес към закупуване на продукти за топлоизолация при строителни проекти, които получават европейски субсидии. Тези продукти се произвеждат и от австрийски компании в България.

България е интересна дестинация и за австрийските фирми, които продават стоки за бита - хранителни стоки, козметични продукти, модни облекла и традиционно за фирми, които предлагат финансови услуги. Докато при производството на изделия за износ ниските разходи и данъци са особено важни, то при предлагането на продукти и услуги, подобряването на благосъстоянието е от решаващо значение.

Дали все пак в последно време не се забелязва отлив на австрийски фирми?

- В България развиват дейност около 400 австрийски компании със свои филиали сферата на производство, търговия и услуги. Вярно е, че в последно време само малък брой австрийски фирми се решават да инвестират. От друга страна действащите тук предприятия чрез модернизация повишат конкурентоспособността си и доволни от рамковите условия в страната разширяват своите инвестиции като увеличават потфолиото си и включват нови продукти в своята производствена програма, които до момента са произвеждали в други държави.

Опасявам се обаче, че решенията на регулаторните органи в енергийната област, които се коментират подробно и в австрийските медии, могат да се отразят неблагоприятно върху инвестициите на нови австрийски фирми в България. На България се гледа все повече като на дестинация, която не предлага необходимите за инвестиции предпоставки като правна сигурност и предвидимост.

Какви стоки и услуги най-често изнася България към Австрия?

- Българският износ за Австрия достигна през 2013 г. историческа стойност от почти 400 млн. евро. Към най-важните български експортни стоки за Австрия спадат облекло и спортна екипировка (най-вече ски), както и мебели. Също така и машини за дървообработване и металообработка, както и различни стоманени конструкции, които страната ни използва в машиностроенето. През миналата година се отбелязва голямо нарастване при износа на дървесина, както и при доставките на различни хранителни стоки.

Наблюдава се тенденция на нарастващ интерес към продукти, които се използват чрез преработката за готова продукция.

Какъв опит можем да черпим от Австрия?

- Икономическият успех на Австрия се основава на качество и надеждност, които водят до висока ефективност в производството, а оттам продукти и услуги на конкурентни цени. За българските компании също е толкова важно да отделят специално внимание на качеството и производителността, а след това чрез подходящ маркетинг в България и чужбина да осигуряват повече търсене за своите продукти. Моите сътрудници и аз сме готови да съдействаме на българските фирми при осъществяването на техните бизнес интереси с Австрия. На интернет платформата http://www.wko.at/aussenwirtschaft могат да се публикуват бизнес интересите на български фирми. В офиса в София получаваме постоянно запитвания от австрийски фирми, които показват конкретни желания към коопериране с бизнеси в България.

Една от най-важните предпоставки за качество и надеждност в производството и търговията е квалификацията на работещите. Успехът на австрийските предприятия е свързан с доброто образование, което се получава в рамките на „Дуалната образователна система“. Около 40% от всички австрийски младежи на възраст от 15 години нагоре, завършват по тази професионално образователна система, която се основава на тясното партньорство между професионалното училище и предприятието. По този начин младите хора още от ранна възраст придобиват не само теоретични познания и усвояват така необходимите за професионален успех практически умения. Както и в други от новите страни членки на ЕС, Стопанска камара Австрия се старае в рамките на пилотен проект, първоначално в избрани професии, да тества в България „Дуалната образователна система“. Надяваме се, че тази инициатива ще допринесе за подобряването на практическата квалификация на работещите в българските предприятия.

Какви са Вашите очаквания за развитието на бизнес отношенията и бизнес климата между двете страни през тази година?

- И през 2014 очаквам нарастване на двустранния търговски обмен между Австрия и България. С оглед на споменатите производствени възможности при ниските разходи в България, би следвало износът от България към Австрия да нараства още повече. Вносът в страната от Австрия е свързан тясно с готовността към инвестиции и потребление в България. Там едва в средносрочен план може да се очаква икономически растеж. Надявам се, че в кратки срокове икономическият климат в България, най-вече след решаване на съществуващите фрапиращи проблеми в енергийната област, ще се подобри и имиджът на България като надеждна дестинация за инвестиции ще се покачи. Тогава ще могат да бъдат спечелени и нови австрийски компании като инвеститори в България.