fbpx Обвързване на бизнес потребностите с нуждата от обучение на персонала | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обвързване на бизнес потребностите с нуждата от обучение на персонала

Защо е необходимо да се прави анализ на потребностите от обучение? - Ще илюстрираме идеите си с една популярна аналогия, на която се натъкнахме в интернет с веселото заглавие - "Храна за размисъл". В нея авторът сравнява различните подходи към обучението с видовете хранене в съвременния живот:

Стил "кафетерия"/закусвалня - там, където има готово меню за деня, с ограничен избор и еднообразна храна. Аналогията е с каталога за отворени обучения, на които просто се изпращат група обучаеми.
Стил "обикновен ресторант", където изборът е по-голям, човек може да прави комбинации от ястията в менюто, но това, от което хората се нуждаят, може и да не в менюто. Тук аналогията е с тези курсове, които са полуготови и се променят само 1-2%, за да отговорят на потребностите на мениджъра, който ги поръчва.
"Висша френска кухня" (haut cuisine) - там главният готвач (chef) се среща с гостите при пристигането им и внимателно изготвя менюто им така, че когато консумират храната си, да се чувстват специални. В света на обучението главният готвач е консултантът, който създава курсове, задоволявайки всеки каприз на клиента. Всичко е прекрасно и луксозно, но въпреки това не е свързано с истинските потребности от обучение.
"Здравословно хранене"- специалистът по хранене анализира моментното състояние на клиента и изчислява кои продукти, в какъв състав и режим на приемане са най-здравословни за него. В света на тренинга такъв е специалистът - вътрешен или външен, който предприема цялостен проект за анализ и оценка на потребностите от обучение.

Реалността в обучението на фирмите у нас
Свидетели сме на бърза промяна в ценностите и развитие на нови нагласи у фирмите към идеите и практиките по човешки ресурси. Обучението се приема като модерен метод, който ни приближава към съвременния бизнес свят. Повечето от големите компании, както и някой малки и средно големи предприятия, вече имат в бюджетите си определени проценти за обучение. Това е един добър старт - показва готовност за инвестиция в персонала, но също така това е и моментът, в които трябва да прецизираме тази инвестиция.
Освен че е популярно, обучението е и скъпо. То може да се превърне в загуба на средства и време, ако е направено само заради самото обучение, не е свързано с предварително установените специфични и уникални потребности на компанията и на хората, които към настоящия момент работят в нея.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ МЕНИДЖЪРИТЕ

Преди да започнете обучение, вижте дали поведението на хората, които искате да обучите, не е резултат от други, по-дълбоки причини: липса на мотивация, страх от наказания и авторитарна организационна култура.
Когато мислите да предприемете обучение, приемете, че вие сте участник, организатор и носите отговорност за резултатите.
Когато мислите за обучение, приемете, че сте само част от екип, заедно със специалиста по обучение, както и с вашите ръководители. Екип, който ще трябва да изграждате.
Ако не принадлежите към висшия мениджмънт, то направете всичко възможно да го заинтригувате, мотивирате и да докажете колко важно е тяхното участие в планирането, провеждането и оценката на обучението.
Формулирайте точно кой, защо, кога и от какво има нужда в развитието/обучението си, за да се постигнат общите организационни цели.
Ако провеждате обучение на работното място, включете всички заинтересовани още от фазата на планирането.
Ако не използвате външна консултантска помощ, подгответе себе си и екипа си в методологията и подходите на съвременното обучение за възрастни.
Работете в партньорство с консултантите - те се нуждаят от вашия конкретен опит и доверие, както вие - от техния професионализъм.
Когато мислите за обучение, приемете че от него ще има ефект само ако никога не спирате да го правите.
Накрая - отнасяйте се към анализа на потребностите от обучение, както към здравословното хранене. То не е най-приятното, но затова пък е най-подходящото за вашето лично и организационно здраве.
Хранете се здравословно!

Вътрешнофирменото обучение трябва да се конструира и осъществява в съзвучие със стратегията на компанията и разкритите бизнес нужди.
То е средство и ако се използва точно, всички страни могат да бъдат удовлетворени и да спечелят от него. Но ако не се осъществява с точните хора, на точното място и в точното време, обучението губи своето значение. Целите могат да бъдат различни. Понякога обучението се прилага, за да се възнагради представянето или успехът на служителите, друг път обаче може да се използва и като цивилизовано наказание. В повечето случаи, както по света, така и у нас, мениджърът изпраща своите подчинени на обучение, за да се научат и подобрят своето представяне. В България най-често това е решение, базиращо се на личното възприятие на мениджъра за представянето на неговите служители. Много рядко ефектът от квалификацията може да се измери. Вместо това идеята за резултатите остава неясна, а отговорността - размита.
Българските мениджъри на всички нива трябва да бъдат запознати с предназначението и ползата от обучението
Дори и да имат доброто желание за измерване на ефекта, ръководителите на компаниите трябва да се вслушат в съветите на консултантите и обучителите. Те от своя страна могат да предоставят техники за анализ и оценка на потребностите от обучение или да обучат екип от компанията, които да го осъществяват.
Фирменото обучение може да играе ролята както на "витамин", който да внесе нови и свежи идеи в организацията, като "подсили" имунната система на екипа, така и на "антибиотик", който да се "справи" с нахлул "вирус". То може да е дори "ваксина" - профилактика, свързана със стратегическите цели на компанията. Но взимането на лекарство без диагноза от специалист крие опасности.
Нужда от компетентни диагностици
Плановете за лично и професионално развитие не са широко разпространени в българските компании, както и други процедури и практики (например оценка на развитието и представянето), които могат да се използват директно за определяне на потребностите от обучение. В тази връзка съществува естествена необходимост да се изгради изцяло пъзела на практиките по човешки ресурси, за да може нужната информация да се събира системно и да се анализира, за да се прилага на практика за развитие на бизнеса.
Ако имате въпроси или коментари по темата, свържете се с консултантите, за да получите безплатна консултация за обвързването на бизнес нуждите с потребностите от обучение на персонала.

За контакти:
http://www.zaedno-bg.com,
тел.: 0888/77 57 10