fbpx Престижно ли е да си архитект у нас? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Престижно ли е да си архитект у нас?

Какво работят архитектите? Кои са основните фактори, влияещи върху тяхната мотивацията и ангажираност и какво очакват те от своите работодатели? 

Факт е, че като цяло гилдията на архитектите се подмладява – тенденция, която се наблюдава и в Европа. Средната възраст на практикуващите професията у нас е под 30 години (50.6% са с опит по-малко от 5 години, а ¼ са между 30 и 35 години). 56.3% са жени, за сметка на мъжете, които са 43,7%. За сравнение в Европа това е по-скоро мъжка професия и съотношението е 63% мъже и 28% жени.

"Да си архитект е престижно, но и много отговорно. Хората с това нелеко призвание често са неразбрани от широката общественост, защото мислят различно и виждат заобикалящата ни среда по различен начин. Въпреки това създават реалност, която може да отговори на почти всички високи очаквания. За нас от ААБ беше важно да изследваме именно тяхната мотивация, която е предпоставка за добре свършената работа. С това ние заявяваме своята позиция и ангажимент към архитектите в България.", заяви арх. Анета Маркова, председател на УС на ААБ. Тя добави, че мисията на ААБ е да популяризира приноса и ролята на архитектите, урбанистите и дизайнерите в създаването на естетична и устойчива среда. Като професионалисти, които създават средата, те трябва заедно да защитят ценностите и истинската мисия на професията.

Повече от половината архитекти у нас смятат, че секторът е силно конкурентен, а сред мотиваторите им за работа са: интересните проекти, екипната работа, креативността и възможността за развитие. Висок е процентът на предпочитани проекти – той се концентрира около жилищните проекти - 78.6% Интересен също е фактът, че интериорните проекти изпреварват в предпочитанията образователните и културни сгради. Желанието за работа по интериорни проекти в София е много по-изразено от това в страната с близо 17.8% процента разлика. Опазване на културното наследство и образованието са области, които привличат повече интереса на архитектите в страната, отколкото на тези в София.
Модерното работно място е важен фактор за тяхната реализация, в това число да е в крак с новите технологии, кариерното развитие, гъвкавостта и работната атмосфера.

Данните са от първото социологическо проучване за професионалната реализация на архитектите у нас по поръчка на Асоциацията на архитектите в България (ААБ) и реализирано от агенция за маркетингови изследвания и консултации BluePo!nt.Проучването Нагласите и мотивацията на архитектите за професионална реализация е на база 773 запитани архитекти в София и страната.