fbpx Съвременният лидер - дигитална компетентност и емоционална интелигентност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Съвременният лидер - дигитална компетентност и емоционална интелигентност

Марионела Божкова, международен тренер и коуч

Съвременният лидер - дигитална компетентност и емоционална интелигентност

Излизам от метрото на Фрийзен плац и объркано се оглеждам... вече закъснявам... „Извинете къде се намира МедияПарк – търся Стартплатц Кьолн?”. Минувачът се усмихва и ми посочва мост с висока бизнес сграда зад него. Бързам натам. Пред мен изведнъж се разкрива прекрасна гледка – чудесно конструиран мост през красиво живо езеро със зелена растителност и птици, зад него площад със знамена и като в танцов кръг подредени осем модерни, красиви бизнес сгради – Медиа Парк. Прекосявам моста и с изненада и възхищение влизам в прекрасния бизнес комплекс, дом на над 250 компании с работна сила от над 5000 души.

„Стартплац Кьолн? Сграда пет, етаж седем?“. Натискам бутона, представям се и влизам. И изведнъж попадам в един динамичен, изпълнен с новости и идеи свят, където всичко е възможно. Млади, интелигентни, технически компетентни лидери от пет различни европейски държави в надпревара за бизнес награда. Тук наистина има какво да се види.

Екипът, в който попадам се състои от седем млади мъже, мениджъри в различни компании. Всеки от тях е ръководи в своята фирма определени бизнес операции - продажби, маркетинг, стратегическо планиране, дори един изпълнителен директор. И започва невъобразим 54 часов работен маратон – да разработиш един бизнес от идеята до първата продажба за толкова кратко време! Преди бих казала – невъзможно! Сега - въпрос на лидерство.

Какво научих за себе си в контакта с тези съвременни успели млади лидери?

Когато дефинираме лидерството говорим за абсолютната вяра в идеята, за умението да увлечеш другите в нея и да запазиш посоката и фокуса на екипа, докато получиш желания резултат. Сега към това бих добавила и още две неща – дигитална компетентност и емоционална интелигентност.

Съвременният свят е изграден от бързи промени, огромен обем информация и непрекъснати обрати. Най-сигурното обаче е, че промяна ще има. Тя е гарантирана и може да се случи в следващата секунда. Това поставя лидерите пред необходимостта да имат най-актуалната и вярна информация, за да бъдат компетентни в насоката, в която водят екипа си.

С новата методология и дигитални технологии, в момента бизнесът може да бъде управляван само от вашия телефон, дори вече лаптопът може да не бъде задължителен

В рамките на преживените 54 часа в Кьолн, аз видях как през два телефона и три лаптопа се завъртя маркетинговата информация на цял един пазар - с проучване на таргет групи, пазарни дялове, конкурентно присъствие и медийно покритие и още и още – бързо, компетентно, без усилие.

Как става това? Представете си широка конферентна маса с удобни дивани и столове, с бяла дъска за планиране зад проектния мениджър, минибар и джаги в другия край.

Върху огромното хартиено платно на масата изписваме уменията и компетенциите на екипа, нашите ценности, коя е целта, около която се обединяваме и защо точно този проблем е важно да решим. Атмосферата е приятелска, но и професионална. Важно е личните цели също да бъдат отразени. Един от екипа записва лична цел - „Така да развием бизнеса, че да донесе милиард”. Оглеждам се - никой не се смее, всички кимат одобрително с глава.

Като бизнес коуч съм свикнала да задавам въпроси: „Колеги, дали тази цел е SMART (проста, измерима, постижима, резултатно и времево определена)? Единият вдига глава и сериозно отбелязва: „Всъщност първият милион е труден... после става лесно.” Тук вече екипът избухва в смях...

Започваме бизнес разработката и аз съм изумена от богатия набор от технически и бизнес познания - Lean management, CRM системи, SCRUM master, web базирани платформи, SEO, толкова практически знания и натрупан опит.

Това е съвременният лидер - необходимо е да борави с лекота с комуникационни платформи, информационни и статистически онлайн инструменти, knowledge management системи

Трябва да може да оперира със съвременните системите за управление на качеството и управлението на проекти - да познава принципите на Lean Management и Agile process management. В мултинационалната структура на компанията умело да работи с интегрирани ERP системи, които обхващат анализа, планирането, изпълнението и контрола на всички звена във фирмата. Важно е да познава начина на работа на виртуалните канали за информация, да знае как се управляват social media каналите и да следи лично информационния поток в неговата професионална област.

Бихте казали – е, ами то за всяко нещо си има специалисти! Да, така е, но сега НЯМА ВРЕМЕ. За да бъде адекватен лидерът в този скоростен информационен свят, той трябва да има познания в много повече области, отколкото преди – просто защото в света на динамичната промяна решенията се вземат бързо.

И тук идва втората още по-важна характеристика – управление на емоциите

Темата за емоционалната интелигентност не е нова, тя през последните години е застъпена както в лидерските тренинг програми така и в индивидуалните коучинг програми на мениджърите.

Все пак сега аз ясно видях какво огромно значение има запазването на емоционалния баланс под стрес, умението да влияеш не само върху собствените емоции, но и да управляваш емоциите на хората, с които работиш. Надпреварата с времето, вземането на огромен брой важни решения при постоянно променяща се среда и перманентна несигурност поставя лидерите под много по-висок емоционален товар.

Утвърдена практика за всеки от тези мениджъри във фирмата си, бе да работи с професионален коуч, за да използва своя пълен потенциал и ресурс. Работата за обучаване на екипите им и постигане на екипна синергия бе неразделна част от стратегията за достигане на корпоративните цели. Необходимостта да се познават и прилагат инструменти, свързани с поведенческа промяна, развитие на таланти и екипи, и съвременни коучинг техники, беше напълно осъзната.

Дори в самото събитие на временно сформираните бизнес екипи също бе дадена възможност за индивидуална работа с коуч и избор от десет специалисти, между които, за моя приятна изненада и двама българи.

В тези два дни говорихме много за управлението на хора, за поставянето на цели и за постигането на световни резултати, за това какво е необходимо да знае и може съвременният лидер. Поспорихме по теми като - доколко народопсихологията се отразява върху лидерството и доколко “културната осведоменост“ е едно от основните умения, за да постигнеш световен успех. Все пак всички се обединихме около следното:

Най-предизвикателното в управлението на хора за съвременния лидер е борбата за запазване на фокуса. В този свят с толкова информация и промени най-трудно е не да създадеш идеята или да определиш целта, а да съумееш да запазиш фокуса на екипа си върху тази цел при всичките разсейвания на средата. При бомбардировката с истинска и фалшива информация, при емоционалното нападение от всички страни, несигурност, неяснота и промяна...

И точно това определя и успеха на съвременния лидер - умението да навигира в тази сложна и неясна среда с дигитална компетентност и емоционална интелигентност.

-----------

Марионела Божкова има над 700 часа индивидуален и групов коучинг в големи мултинационални компании в Европа. Член е на световната Международната коучинг асоциация (ICF) и на Германската коучинг асоциация. От пет години ръководи екипа на TeamTime Bulgaria – консултантска компания, специализирана в насока „Човешки ресурси“.Сертифициран мениджмънт тренер и експерт по системата за психометричен анализ „MBTI - Myers-Briggs Type Indicator”. Председател е на регионалния клуб на Българската асоциация за управление на хора във Варна.

 

Facebook коментари