Водачът на съвременния бизнес

Концепцията за лидерите и лидерството е древна колкото първото племе, скитало се на планетата. По онова време племенният водач е бил отговорен за бъдещето на племето и за воденето му към нови земи за лов. Тази роля е присъща на водачите и днес, но те водят ново племе - бизнеса. Водачът е все още отговорен за бъдещето и управлението, но новите земи за лов са стратегическите цели, сегментите на бизнеса и пазарното предлагане на продукти или услуги.

Facebook comments