fbpx Водачът на съвременния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Водачът на съвременния бизнес

Концепцията за лидерите и лидерството е древна колкото първото племе, скитало се на планетата. По онова време племенният водач е бил отговорен за бъдещето на племето и за воденето му към нови земи за лов. Тази роля е присъща на водачите и днес, но те водят ново племе - бизнеса. Водачът е все още отговорен за бъдещето и управлението, но новите земи за лов са стратегическите цели, сегментите на бизнеса и пазарното предлагане на продукти или услуги.

Какво прави великият лидер?

Съществуват много теории от безброй бизнес гурута сред бизнес света и университетите, но като цяло идеята е една и съща. Тя е потвърдена от последните проучвания в страни като Норвегия, Австралия и САЩ.
Според Джон Адер великите лидери се фокусират върху три основни управленски роли:
Управление на екипа, постигане на задачата и управление на индивида. Трите задачи заедно оформят контекста на бизнеса, но степента на важност е според различните ситуации. Утрешният лидер ще бъде различен от днешния или вчерашния такъв. Що се отнася до утрешния водач, той може да бъде всеки сред бизнес средите, водещ посредством различни роли, в различни времена - ерудиран водач на модерния бизнес.

Преди много години бях принуден да участвам в ”Тренировъчен ден на компанията”. Персоналът беше заведен до “Paint Ball” бойно поле, разположено в дълбоката английска провинция. Там бяхме разделени на два екипа: отбор в главния щаб и отбор в полето. Генералният директор пое командването на отборите от щаба, а за тези в полето нямаше обявен водач. Всички ние обсъждахме тактики докато стигнем до споразумение как да победим другия отбор. Първата игра започна и персоналът от щаба беше “убит” в рамките на няколко минути, тъй като мнозинството от щабния отбор отказа да се подчини на продължителното силово лидерство на генералния директор. Това за тях беше ден извън офиса, на който да се насладят и сами да открият нещо ново за себе си, далеч от формалностите

оследваха още няколко победи над отбора от щаба, въпреки че водачът беше понижил позицията им в йерархията - генералният мениджър в административен, административният мениджър в главен счетоводител, а главният счетоводител в старши експерт. Младите членове на персонала бяха наистина ядосани и обезсърчени.
По време на обяда младите членове от отбора в щаба се събраха и заедно обсъждаха разгорещено, негодуваха и се оплакваха помежду си. След обяд първата игра започна и генералният мениджър отново натовари отбора. Нещата започнаха зле, тъй като трима от членовете на отбора бяха, “убити” в поставената от нас клопка. Една от секретарките внезапно изкрещя - “По дяволите, тази игра на войници!” и започна да раздава инструкции към членовете на своя отбор, които ги следваха бързо и безусловно, а старши мениджърът стоеше скован и не вярваше на очите си, заради което беше убит, приличайки на заек в просторно поле. Секретарката се издигна в случая като амазонска царица, пое контрол над командването и ние бяхме победени.

оуката от историята e, че съществува някой, роден да бъде водач в точно време и на точното място, но ако вие не осъзнаете това и не извършите промени в йерархията, вашият бизнес ще “загине”.

Другият урок, който трябва да бъде научен е, че не всеки мениджър може да бъде лидер и обратното

Друг постоянен проблем, който изглежда доминиращ в много организации и фирми e, че времето, служещо за създаването на успешен и работещ план е недостатъчно и служи само за откъсване оттук-оттам, но никога за истинска иновационна промяна и креативно лидерство. Никакво “генерално почистване” или нови идеи, само смяна на “обзавеждането”, включващо някои членове на персонала. Всичко е по старому, облечено в нови дрехи.
Добрите лидери делегират и разпределят властта, а великите лидери разпределят властта и подпомагат. Те създават ситуацията и подпомагат на по-низшестоящите да се усъвършенстват на работното място, но също така им помагат в обучението, анализирайки пречките към добро представяне и допуснатите грешки, с цел избягване на повторната им поява. И добрите и великите водачи допускат грешки, посредствените и “бедните” водачи обвиняват някой друг. Великите водачи разрешават проблемите чрез сложни идейни структури и вземане на решения под формата на планиране.

Ако пресметнете типичния жизнен цикъл, на който и да е продукт или услуга, а дори човек и го свържете с полезността на водача, има 3 етапа: вдъхновение, продуктивност и изгубване

Водачът вдъхновява, има идеи и е креативен, обработва хората да купуват. Такива хора ускоряват темпото на иновация, правят крачка към промяната и нововъведенията. С времето, вдъхновяващият период преминава в посока - производителен етап и промяната настъпва. Всичко работи добре, производителността е висока и се реализират печалби, моралът също е висок. Но външните влияния и промени, които са отвъд контрола на лидера, започват да прибират своето и всичко се изгубва. Нищо ново не излиза от тях, стари уморени методи и политики, водачът губи своя поглед над нещата, има въпроси и критика.

Проблемът e, че много водачи забравят да вървят напред и техният “жизнен прозорец на полезност” преминава. Пример за такъв голям водач е Маргарет Тачър - британски премиер от 1979 до 1990 г. В началото на нейната власт Обединеното Кралство изпитваше много икономически проблеми и икономиката беше в запад. Тя се бори срещу профсъюзите и промени силовия баланс на работното място. Предприетата война срещу Аржентина помогна Великобритания да се наложи за Фолкландските острови. Проблемът e, че нейната партия (консерваторите) нямаше вяра в способността и да води и контролира икономиката.

Лидерите трябва да бъдат ефективни и да се нагласят според чувствата на другите хора

Преди всичко те трябва да покажат качествата си и да бъдат способни да променят ролята си, както и да предават визуално своите идеи. В едно изследване се оказва, че 76 % от мениджърите в 1 400 организации имат неуместни начини за ръководене. Бизнесът по цял свят има подобни проблеми.
Лидерите трябва да бъдат като треньори, които помагат на другите в тяхната работа, да бъдат демократични - слушайки, влияейки и работейки с тях. Най-вече те трябва да бъдат водачи и да командват през правилното време. Защо някои водачи успяват, а други се провалят... вероятно защото успешните водачи потвърждават и приемат действителността и проблемите, които срещат, провалящите се водачи са неспособни да правят това.

Лидерите са странни птици, с много задачи и отговорности от днес за днес. Те трябва да бъдат способни да променят своя стил и роля постоянно като “Бизнес Племе’’, кръстосвайки пазара, търсейки нови възможности. Принципната роля на лидера не се е променила от времето, когато първото племе се е скитало из планетата, променят се само водачите.