fbpx Забелязваме повече зрялост у предприемачите след три години на криза | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Забелязваме повече зрялост у предприемачите след три години на криза

Стефан Туати - Директор Малки и средни предприятия в Societe Generale Експресбанк

Забелязваме повече зрялост у предприемачите след три години на криза

Г-н Туати, свидетели сме на много динамична икономическа ситуация в Европа. До колко тя ви притеснява, че може да има реален обрат и рецесия в икономиките на държавите?
- Наистина ситуацията продължава да бъде много динамична вече повече от 12 месеца, а отскоро измененията станаха дори още по-мащабни. Но България се представя доста добре. Износът в страната започна да забавя своето темпо и вече можем да усетим първите признаци за промяна в динамиката на дейността. Компаниите определено станаха по-предпазливи, а някои от тях вече са принудени да се справят с трудности настъпили поради прекалената задлъжнялост.

До колко е притеснителна ситуацията в Гърция и считате ли, че опрощаването на дълговете е решение на проблема?
- Гърция е в сложна ситуация, която ще окаже въздействие на локално ниво през следващите десетина години. От друга страна аз съм уверен, че европейският модел, изграден преди 50 години ще преживее тази криза.
Политическото мобилизиране е очевидно и ще бъдат използвани всички средства за модернизиране на системата.

Имате ли опасения, че гръцкия проблем може да окаже влияние и на българската банкова система?
- Не мисля, че това ще стане. Според мен, най-важно ще бъде да се извлекат поуки, да разберем причините, поради които това може да се случи. Това ще бъде начина, чрез който да подобрим нашите практики и да избегнем повтарянето на подобни грешки в бъдеще.

Имаме ли достатъчно силна банкова система, която да издържи на натиска на лошите кредити?
- Българската банкова система е стабилна, а и от доста време БНБ има високи изисквания към банките по отношение на тяхната платежоспособност и ликвидност. Лошите кредити вече са реалност и трябва да признаем, че ниското ниво на необслужвани кредити до 2009 г. не беше нормално.
Дори и следващите месеци да вървят с по-бавно темпо, аз съм убеден, че най-трудното, по отношение на необслужваните кредити, е зад нас. Българската икономика отново ще отчете ръст през следващата година, а взетите европейски решения ще го подкрепят.
Капацитетът на българските предприемачи да развиват бизнес беше показателен и допринесе за икономическия растеж през 2010 г. и 2011г. Банките също ще имат решаваща роля в този процес.

Всички изтъкват, че лихвите на банковите кредити са твърде високи и са основна причина за трудната ситуация на бизнеса. Съгласен ли сте с това?
- Лихвените нива са тясно свързани с нивото на риск. Ние в Societe Generale Експресбанк винаги сме били гъвкави и прозрачни в нашите предложения. Стратегията ни е да развиваме дългосрочни взаимоотношения с компаниите и по тази причина доверието и договарянето с клиентите ни са задължителни.

Какъв е тренда през тази година и дори в последните месеци по отношение на лошите кредити във вашата банка?
- Благодарение на своя дългогодишен опит и професионализъм Societe Generale има едно от най-ниските нива на лоши кредити в България за последните три години. Тази тенденцията се запазва абсолютно стабилна вече повече от година, а ние не сме спирали да кредитираме. Убеден съм, че ключът за това е да се грижим и да изслушваме клиента, когато той идва със свой проект или когато е изправен пред непланирани трудности.

Имате ли опасения, че бизнесът у нас съвсем ще ограничи търсенето на кредити при прогнозите за нова световна криза?
- Всъщност това вече е факт, броят на проектите намаля, исканите суми са по-малки. За мен това поведение може да се интерпретира и като доказателство за повече зрялост у предприемачите след три години на криза, като взета поука от ситуацията.

Все пак за какви проекти отпускате кредити?
- Нашата банка е универсална и ние постоянно получаваме най-различни искания. Оборотните средства са най-търсени в момента, като ние все по-често отговаряме на тези нужди като предлагаме качествени оферти за факторинг услуги

Смятате ли, че има добър бизнес климат у нас и какво трябва да направи още за подобряването му?
- Бизнес климатът със сигурност ще се подобри и ние вярваме, че държавата може да оказва още по-голяма подкрепа. Нашето партньорство с Българската банка за развитие и Националния гаранционен фонд показва колко успешна може да бъде една обществена инициатива, която силно подкрепя малките и средни предприятия.

Очаквате ли банките отново да се впуснат в промоционални кампании и надпревари за печелене на клиенти през 2012 г.?
- Клиентите са в основата на нашата стратегия и промоциите са обичайна практика за привличането им. Иновациите и удовлетвореността на клиентите са други по-комплексни направления, целящи да изградят лоялност у клиентите в дългосрочен план. Голяма част от нашите вътрешни решения са взети в съответствие с тази политика. Последният пример за това е предстоящото подобряване на нашето интернет банкиране, което и факт от началото на м. декември и тази оферта ще бъде сред най-добрите на българския пазар.

До колко е пълна Вашата чаша за новогодишната наздравица?
- Ние винаги очакваме повече. Кризата показа как до голяма степен това беше възможност за банката да се изяви като един от най-стабилните и конкурентни играчи. Societe Generale Експресбанк се превърна и в референтна банка за малките и средни предприятие и това ни мотивира вече да започнем активна подготовка за 2012-та г.

Вашите пожелания за 2012 г...
- Преди всичко пожелавам здраве и щастие. Благодарение на тях, човек може да се справи, да се адаптира и да реагира нормално на всички нови предизвикателства.