fbpx Имат ли учители лидерите? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Имат ли учители лидерите?

Все по-често използваме думата коучинг, когато става въпрос за обучението на мениджъри. За неговата същност и за това, как помага на лидерите, разказва Петър Горялов, сертифициран коуч по лидерство и изпълнителен директор на първата компания за коучинг в България DreamersDo Ltd.

Много е важно да се разбере, че коучингът няма нищо общо с обучението. Той не е обучение, нито менторство/наставляване, треньорска работа и е протовоположен на консултацията. Същностните разлики с обучението, менторството, треньорската работа в спорта и консултацията са и причината да не се използва дума заместител, в която и да е страна по света и да няма български еквивалент.

Накратко, коучингът e провокиращ размисъл и действие диалог между равни партньори – клиент и коуч, който катализира постигането на целите, които клиентът си е поставил

В хода на диалога коучът подкрепя чрез отворени (ненасочващи!) въпроси клиента сам да намери своите решения и стратегия за постигането им. Това става директно в работния процес. Естествено, по пътя към целите си клиентът развива личния и професионалния си потенциал. Коучът вярва, че клиентът разполага по природа с всички нужни ресурси, за да реализира целите си и задачата му чрез въпроси, слушане и провокиране на ангажимент да създаде условия клиентът сам да намери решение и да постигне желаните от него резултати.

Нека дам един пример. Преди години работих с един изпълнителен директор, който се налагаше да направи промяна в своята организация. Компанията обаче беше пазарен лидер и това можеше да засегне над 150 негови партньори и клиенти. Той имаше много натрупан опит през годините от създаването и развиването на този бизнес, но ситуацията беше много комплексна и беше нужно да се отчетат последиците за всички играчи и пазара. Тъй като предизвикателството беше голямо, той беше отлагал няколко месеца и вече трябваше да вземе финално решение за много кратко време. В този случай всякакъв съвет би бил неуместен, защото той поема пълната отговорност да го реализира с целия си екип. Заради нивото на предизвикателството на няколко пъти той попита: „Ти как би направил?” Тук моята работа е да устоя на изкушението да дам отговор, да го изслушам внимателно и вместо отговор да задам отворен въпрос (ненасочващ и неподвеждащ). В рамките на два часа той постигна пълна яснота за стъпките, които иска да предприеме, за плюсовете и рисковете и накрая се ангажира да реализира решението, до което сам достигна. Разбира се, не всички решения се взимат толкова бързо, но напредъкът може да се види дори в рамките на една коучинг сесия.

Част от компетенциите, които коучът използва в коучинг разговора, за да подкрепи клиента да се придвижи към и да постигне целта си, са: да присъства, да слуша, да задава прецизни отворени въпроси, с грижа да провокира ангажимент и да насърчава излизането на клиента извън зоната му на комфорт по пътя към целта.

В България коучингът все още е много нова услуга. Освен това той е нерегулирана професия и всеки може да се нарече коуч, без задължително да има нужната квалификация. Затова е нужно клиентите да са много внимателни при подбора на своите доставчици на коучинг услугата и щателно да проверяват сертификацията на коуча, неговия практически опит, да поискат препоръки от клиенти специално за коучинг услугата, а не по принцип за други услуги, предоставяни от доставчика. Целият смисъл е клиентът да има пълна прозрачност и накрая клиентът да получи услугата, за която плаща.

Още повече че в коучинга, ако се прави от професионалист и клиентът е ангажиран, нормалната възвращаемост на инвестицията е 100%, а най-често между 3 и 7 пъти, според вида на целите. Много е важно да се разбере, че коучингът не е следващата мода, а е изключително сериозна и фина професия с много висок интензитет на работа, която изисква интегритет от коуча, коучинг компетентност, разбиране за природата на бизнеса и човека и всъщност истината е, че не може да бъде практикувана ефективно без нужната подготовка от всеки.

Една сертификационна коучинг програма, акредитирана от Международната коуч федерация струва между 7000 и 20000 лв. и е с продължителност 125 часа, които най-често са разпределени в рамките на 6 месеца. Такива програми все още в България не се провеждат. Сертификатът сам по себе си не е достатъчен, но е ключово условие.

Също така, коучинг не може да се случи без химия и доверие, т.е. дори и в бизнес контекст е много личен процес. Затова при наемането на коучове е нужно предварително да се направи среща между клиента и коуча, за да разберат двамата дали могат да работят заедно. Т.е. тук не е достатъчен стандартният процес на свързване с доставчик, даване на оферта и подбор по дадени критерии, а е нужно да се отчете дали тези двама души ще могат наистина да работят като равни партньори.
Все повече организации в България започват да се интересуват от коучинга и ще го развиват в различни форми в идните години.