fbpx Как да се преборим със слуховете във фирмата | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Как да се преборим със слуховете във фирмата

Подхранвани от несигурността на настоящата икономическа ситуация, слуховете и мълвите са ежедневие в много организации. Заедно с всички проблеми, породени от рецесията, мениджърите в компаниите трябва да се справят ефективно и с този проблем. Въпреки че много хора твърдят, че не обичат клюки и не им обръщат внимание, това е средство за общуване, което заздравява отношенията между хората и всеки от нас някога е бил въвлечен в подобен вид поведение. На ако се върнем векове назад във времето, дори великият Росини е композирал специално “Ария на клеветата” в операта “Сватбата на Фигаро”. Ами детската игра “Развален телефон?”. В ситуация на икономическа криза работещите се страхуват най-вече от загуба на работното място и намаляване на доходите си. Не е изненадващо, че тези притеснения пораждат оживени дискусии относно случващото се в компанията - кой колко пари получава, ще има ли бонуси, ще има ли намаляване на заплати и т.н. Съвременните средства за комуникация - мобилни телефони, електронни пощи, комуникационни мрежи създават още по-благоприятна среда за разпространението на недостоверна информация.

Слуховете се срещат обикновено в две форми - слухове за промени в компанията като сливания, промяна в управлението или в персонала и слухове от лично естество, т.е. кой какво прави в компанията, кой има лични проблеми или нещо друго. Независимо от вида на мълвата, слуховете и клюките често имат изключително негативно влияние върху атмосферата в офиса, а и не на последно място губят от работното време на служителите. Ако мениджмънтът на компанията не взима никакво отношение към разпространените слухове или още по-лошо - участва в тях, това руши доверието на служителите към управлението на организацията и създава впечатление за липса на ефективност и контрол.
Нереалистично е да се мисли, че слуховете могат да бъдат изкоренени напълно, но все пак организациите има какво да направят, за да намалят негативния ефект от тяхното разпространение.

Комуникирайте активно

Тъй като естественият интерес на работещите към случващото се в компанията не може да бъде елиминиран никога, той трябва да бъде задоволен чрез комуникация. Мениджърите трябва да отделят време регулярно да информират своите служители относно случващото се в компанията - повишения, съкращения, ново ръководство и всичко друго, което би причинило някакво безпокойство. Когато възникват въпроси, а работещите не могат да се обърнат към мениджмънта за информация, те започват да я търсят от друго място и така
се зараждат слуховете.

Противопоставяйте се

Организациите трябва да се справят със слуховете навреме. Мениджърите трябва да подхождат директно, но тактично, говорейки със служителите, които са въвлечени в ситуацията, индивидуално и по групи. Необходимо е да се изслушват всички страни -
както тези, които разпространяват слуховете, така и другите, които са засегнати от тях. Също така, е необходимо да се измисли начин за поставяне на въпроси по безопасен, най-добре анонимен начин и получаване на честен и навременен отговор на тях. Служителите, които са идентифицирани като разпространяващи слухове, трябва да бъдат предупредени, че подобно поведение е неприемливо и няма да бъде толерирано по никакъв начин.

Създайте правила

В организациите където има разработени вътрешни правила и процедури, разпространението на слухове относно повишения, възнаграждения и други решения, свързани с управлението на човешките ресурси, е относително лимитирано и по-лесно управляемо. Също така е необходимо да бъдат въведени правила или да бъде включена клауза в трудовите договори относно разпространението на конфиденциална информация. Въвеждането на Кодекс за поведение също би спомогнало да се регулира комуникацията и общуването в компанията.

Слуховете и клюките могат да навредят сериозно на бизнеса. Честността и последователността в комуникацията, взаимното уважение и сътрудничество и насърчаването на желаното и санкционирането на нежеланото работно поведение са в основата на борбата с разпространението на нежелана и изкривена информация.