fbpx Никола Бакалов, Fibank: Най-добрият измерител за нашия успех са доволните ни клиенти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Мениджърите споделят, сезон 8

Никола Бакалов, Fibank: Най-добрият измерител за нашия успех са доволните ни клиенти

Никола Бакалов е главен изпълнителен директор и Председател на УС на Fibank. Той е част от проекта "Мениджърите споделят" и луксозното ни издание Алманах 2021. В него той разказва за изминалата година на пандемия и бързата адаптация, кредитирането в такова време, дигитализацията на банковия сектор, търсенето на добри идеи сред бизнеса. Ето какво споделя той. 

2020 г. - една от най-динамичните за Fibank

Изминалата година беше една от най-динамичните за нашата банка. Трябваше бързо да се адаптираме към икономическата среда, която се променяше под натиска на пандемията от COVID-19. Смея да твърдя, че успяхме да се справим по най-добрия начин. Предложихме редица нови продукти и услуги, някои от тях изцяло онлайн. Финансовите ни резултати се подобриха: активите на банката нараснаха с 5.7% до 10,8 млрд. лв. Отчетохме ръст и при кредитирането с 4.5%, и при привличането на депозити с 4.2%. Бяхме сред първите банки в страната, които се включиха в инициативата на ББР за отпускане на безлихвени потребителски кредити за физически лица по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, предизвикана от COVID-19.

Също така, въпреки трудната за световната икономика година, Fibank завърши успешно и процедурата по увеличение на капитала си с близо 200 млн. лв., като присъединихме в акционерната ни структура и два нови акционера - Valea Foundation, която е семейната фондация на г-н Карел Комарек и държавната банка ББР.

Кредитиране по време на пандемия

В условията на пандемията Fibank запазва стабилните си позиции при кредитирането на гражданите и бизнеса, като e четвърта по големина на кредитния си портфейл към бизнеса и пета в потребителското кредитиране, като сме банката с най-големия ръст в този сегмент. Данните показват, че отпуснатите кредити от банката към българския бизнес за изминалата година са в размер на 140 млн. лв., потребителските кредити се увеличават с 54,8 млн. лв.

Fibank бе първата банка в България, която осигури възможност на клиентите си да отсрочват кредитни задължения.

Тази възможност бе успешно интегрирана в бърз и сигурен, изцяло онлайн процес, благодарение на платформата ни Моята Fibank. Включихме се активно и в предоставянето на безлихвени потребителски кредити за физически лица по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19. Подписахме споразумение за портфейлна гаранция с Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на Фондовете), с цел подпомагане дейността на малките и средни предприятия в страната в икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19. В условията на пандемия финансовите институции е важно да подпомагат своите клиенти и да помагат на държавата нейните мерки да стигат бързо до хората.

През цялото време от началото на пандемията се опитваме да предоставим на хората услуги и продукти, без да посещават клон на банката: клиентите ни имат възможност да кандидатстват изцяло онлайн за потребителски кредити, могат да използват услугата ни за “Видео консултация” с наши експерти, като скоро ще имат възможност да кандидатстват онлайн и за жилищните кредити.

Присъединяването на България към еврозоната ще повиши доверието в банките и ще предостави достъп до по-добри условия за финансиране

Дигитализацията на банките

От години говорим за момента, в който ежедневното банкиране ще се пренесе от банковия салон към онлайн средата. През пролетта на 2020 г. този процес беше ускорен от пандемията, причинена от COVID-19. Благодарение на иновативните технологични решения, които успешно имплементирахме през последните месеци, успяваме бързо и качествено да реализираме редица продукти и услуги, съобразени изцяло с новите потребностите на нашите клиенти.

Дигитализацията неминуемо извежда част от рутинните банкови операции извън банковите салони. Почти всичко, което до скоро се правеше в банковите офиси, вече се случва и онлайн, независимо къде по света се намираме. Въпреки това, ние от Първа инвестиционна банка държим да запазим присъствието си близо до клиентите чрез нашите клонове. Намаляването на броя на банковите офиси е естествен процес в новата реалност и считам, че този процес в нашата страна ще продължи.

Кои са най-търсените продукти на банката?

Първа инвестиционна банка е единствената банка в топ 5 в България, която има мажоритарен български капитал. И въпреки че не е част от голяма международна група, която да осигурява обмен на богат набор от продукти, услуги или технологии, името на банката е синоним на иновации и качество в банковото дело в България.

Най-добрият измерител за нашия успех са доволните ни клиенти. Ето, нагледен пример за това е, че клиентите на Fibank са най-активните потребители на кредитни карти в България. Това се обуславя от факта, че в продължение на много години ние предлагаме изключително добри финансови и нефинансови условия в този сегмент. Искам да припомня, че Първа инвестиционна банка е първата банка у нас, която още през 1999 г. издаде международна карта Maestro.

В сътрудничество с Mastercard - Fibank бе първата банка в България, която още в началото на ноември 2019 г. даде възможност на своите клиенти да плащат с Apple Wallet. Дигиталното ни банкиране е все по-достъпно и лесно за употреба за всички наши клиенти. Чрез него те пестят време и средства.

Ето защо все повече клиенти избират удобството и сигурността на дистанционното банкиране. В условията на белязаната от световната пандемия 2020 г. запазваме стабилни позиции в разплащанията, кредитирането и спестяванията на домакинствата и бизнеса. Различните инвестиционни инструменти, които предлагаме, също се радват на интерес от страна на клиентите ни.

Кредитният портфейл у нас не се влошава

Към момента не можем да говорим за тенденция на влошаване на кредитния портфейл. Данните на Централната банка показват спад на необслужваните кредити с над 400 млн. лв. на годишна база до 5,7 млрд. лв.

Средният дял на тези кредити спрямо общите се повишава от 6,5% в края на 2019 г. до 7,45% в края на 2020 г. При това се отбелязва подобряване на качеството на портфейлите и при кредитите за нефинансовите предприятия, и при тези за домакинствата.

Позитивен принос имат и предприетите мерки от страна на БНБ, която утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на “Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с предприетите от органите на Република България действия за ограничаване на пандемията от COVID-19 и последиците от тях”. Fibank бе и първата банка в страната, която още в самото начало на пандемията предложи на своите клиенти възможност да отложат плащанията по кредити, ако те самите или техният бизнес са засегнати по някакъв начин от ситуацията с коронавируса (COVID-19).

Стабилна банковата система

Банковата система в страната остава стабилна и добре капитализирана. Въпреки натиска върху икономиката, активите на банките в страната се увеличават с 4% за четвърто тримесечие на 2020 г., като достигат 124 млрд. лв. По данни на БНБ ликвидният буфер към 31 декември 2020 г. е 36.2 млрд. лв., като през четвъртото тримесечие нараства с 11.8%. Депозитите в банковата система нарастват през четвъртото тримесечие на 2020 г. с 4.6 млрд. лв. до 105.7 млрд. лв.

Увеличават се както депозитите на домакинства с 4.5%, така и тези на бизнеса - с 3.6%. За цялата 2020 г. общият размер на депозитите в системата се е увеличил с 8.8%.
Тези данни говорят ясно за това, че домакинствата и бизнеса имат доверие в банките в страната и
въпреки намаляващите лихви те продължават да бъдат най-предпочитаното и сигурно място за техните свободни средства.

Трябва, разбира се, да отбележим и че освен доброто управление на банките в страната, своевременните мерки, които бяха предприети от БНБ, чиито сумарен ефект за системата бе в размер на 9.3 млрд. лв., също допринесоха за запазването на устойчивостта на банковата система и засилване на нейната гъвкавост в условията на криза.

Банките ще продължават да търсят добрите бизнес проекти по отношение на фирмите и да се стремят да привличат перспективни клиенти, за да запазят ниските лихвени нива по кредитите през цялата година, които виждаме в момента.

Fibank представя нов премиум дебитен продукт

Fibank от години е лидер в областта на дигиталното банкиране. И през 2021 г. дигитализацията на все повече услуги и продукти ще бъде в основата на развитието ни. Клиентите ни ще имат достъп до различни нови услуги и продукти, които значително улесняват ежедневието им. Предстоят атрактивни нови предложения и при картите, като предстои бляскавата премиера на новия ни премиум дебитен продукт.

В момента лихвите са ниски и има глад за нови, качествени проекти.

Банките могат да са добър партньор на предприемачите

Предприемачеството е един от водещите двигатели на прогреса на обществото ни. И докато през 2020 г. много бизнеси изпитваха затруднения или бяха принудени да прекратят дейността си, други - най-често свързани с информационните технологии и решения, отбелязаха значителен ръст. В основата му определено стоят гъвкавостта и бързата адаптивност на предприемачите. В България има прекрасни млади, образовани и талантливи хора, пълни с идеи. Това, в комбинация със знанията и опита на по-възрастните поколения, дава отлични резултати.

Нека предприемачите да бъдат по-смели, по-често да се обръщат към банките, които могат да бъдат техни добри партньори. Всяка идея може да се реализира, като в момента лихвите са ниски и има глад за нови, качествени проекти.

Никола Бакалов е с дългогодишен опит в банковия и застрахователния сектор в България, има доказани професионални и управленски качества. От декември 2000 г. до септември 2011 г. работи в Първа инвестиционна банка АД като се развива от специалист картови услуги до директор на дирекция „Картови разплащания“, на която позиция е близо 6 години.

През този период е избран и за член на изпълнителните комитети на Mastercard България и VISA България. През януари 2020г. е избран за Главен директор Банкиране на дребно (CRBO), Член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД с отговорности в Банката – ресорите, свързани с банкиране на дребно.

От април 2020 г. е Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД. Освен позицията си в Банката Бакалов е член на Съвета на директорите на „FiHealth Застраховане“ АД.

Никола Бакалов е магистър „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство в Сoфия и има допълнителни специализации в областта на картовите разплащания, финансовите ритейл услуги и корпоративното управление.