Време за равносметка

Изтече още една година. Година на динамика, в която се случиха много събития, които повлияха на икономиката на страната. Модерният бизнес порасна с още 365 дни в своята 16-годишна история. Защото социалистическата планова икономика преди това трудно можем да наречем бизнес. Не че в нея са липсвали хубави принципи.


Facebook comments