Човешки ресурси

16 Май 2009

Кризата отминава, човешките ресурси остават

Почти една година след началото на световната икономическа криза, последиците от нея започнаха да се проявяват и в България. Като че ли най-силно рецесията рефлектира върху пазара на труда. Увеличаването на безработицата в световен мащаб и у нас, според официалната статистика, е факт. Масовите...
16 Май 2009

Успешните практики на водещи европейски компании

Стратегическо планиране на хора
Компаниите трябва да подготвят сценарий, базиран на прецизното разбиране на нуждите от предлагане (съобразено с нивата на пенсиониране и други мерки за намаляване на персонала) и търсене (съобразено с бизнес стратегията и производителността). По...
16 Май 2009

10 предложения за подобряване на бизнес средата в България

По предложение на Българска стопанска камара (БСК) в края на март тази година беше сформиран Консултативен антикризисен съвет към министър-председателя на България с цел да оптимизира диалога между заинтересованите страни за преодоляване на последиците от икономическата криза. В Съвета са включени...
16 Май 2009

Посланията към предприемачите в Европа

На 7-та Европейска бизнес конференция на високо равнище в Брюксел, която се състоя в края на март тази година, бяха огласени три основни послания към бизнеса в Европа в условията на икономическа криза:
1. Kъм тези, които правят политиките -
възстановяването на кредитните...
16 Май 2009

Божидар Данев, председател на Българската стопанска камара: Работодателите пазят качествените хора дори в несигурни времена

Докато през последните почти десетина години се усещаше сериозен дефицит на кадри във всички сектори на икономиката, то негативните икономически тенденции в световен мащаб провокираха резки промени в нагласите и на работодателите, и на работниците. Фирмена политика - служители От...
16 Май 2009

Кризата ще се отрази основно на жените и младежите с малък професионален опит

По-голямата част от заетите в този сектор са жени. Това значи, че драстичното съкращаване на работни места в него ще се отрази в неравномерна заетост на мъжете и жените. Затова експертите на МОТ прогнозират, че финансовата криза в развитите европейски държави и ЕС най-силно ще засегне именно жените...
16 Май 2009

Как пестят компаниите в Европа в условията на криза?

Първите сигнали
Орязване на премиите, замразяване на плановете за наемане на нови кадри и уволняване на част от персонала. Това са най-често използваните стратегии на компаниите от Централна и Източна Европа за намаляване на разходите в условията на криза, според изследването...
16 Май 2009

HR експерти съветват бизнеса


Велин Георгиев
управител, Синектика Консулт ООД:
Не правете дребнави икономии от
разходи за персонал     В момента най-важното за бизнеса е да предефинира фирмените цели в съответствие с променената икономическа ситуация. Определете колко и какви хора...
16 Май 2009

Антикризисни мерки на държавата в подкрепа на бизнеса

Какво направи държавата за това време, за да стаиблизира пазара на труда у нас? Дали бяха преразгледани вече приетите планове за заетост? Как реално правителството ще обезщети служителите, загубили работата си вследствие на глабалната криза?л Националният план по заетостта за 2009 г. разполага с...
16 Май 2009

За човешкия ресурс се мисли дългосрочно и се планира стратегически


В контекста на все по-засилващите се сигнали, че икономическата криза вече е в България и работодатели, и служители се замислиха за ефективност на работните процеси, за оптимизиране на разходите и гъвкавост при вземане на решенията. За съжаление, оптимизирането на разходите понякога минава през...

Страници