Човешки ресурси

16 Май 2009

Кризата отминава, човешките ресурси остават

Почти една година след началото на световната икономическа криза, последиците от нея започнаха да се проявяват и в България. Като че ли най-силно рецесията рефлектира върху пазара на труда. Увеличаването на безработицата в световен мащаб и у нас, според официалната статистика, е факт. Масовите...
16 Март 2007

Мениджър Човешки ресурси или какъв да стана като порасна?

Когато ме попитат какво работя и отговоря мениджър “Човешки ресурси” (МЧР), ответната реакция е или - “Ааааааа личен състав значи?” или - “Аууу, това е супер модерно в момента! ...... (и след кратка пауза..... ) и какво точно правиш?”.
В съвременната изключително динамична икономика всяка...
16 Март 2007

Когато графиките говорят, мениджърите вземат успешни решения

Какво би се променило, ако имате малко повече информация за личностния профил на своите служители? Вие познавате хората в екипа си и едва ли има нещо, което ще ви изненада. Знаете кой е най-комуникативен, понякога неудържимо бъбрив. Знаете кой е естественият лидер, който може да убеди другите във...
16 Март 2007

Моят офис, моята крепост или за мотивацията отвъд финансовите стимули

Да поговорим за мотивацията - не тази от дебелите книги и учебниците по мениджмънт, а тази от “реалния живот”. Мотивацията, която ни кара всеки ден да ставаме от леглото, да преодоляваме всички задръствания и несгоди на градския транспорт и да се озоваваме на работното си място, на което... да си...
16 Март 2007

Работодателите търсят икономисти

Всеки изпада в положение, в което или да търси служители за управляваната от него фирма, или да пуска автобиографии, наричани още CV-та, за да намери нова, по-хубава и по-добре платена работа. И в двата случая е важно да се знае, какво се търси и какво се предлага на пазара на труда.
Най-...
16 Март 2007

Подборът на персонал - важно условие за успеха на фирмата

Какво всъщност представлява подборът на персонал и каква е ползата от консултантските агенции в този бранш? Много фирми сами търсят подходящия кандидат
като публикуват обяви, обработват купища документи и провеждат поредица от интервюта с одобрените на “първо четене” кандидати...
16 Март 2007

Професионални стандарти за работещите в областта на управление и развитие на човешките ресурси

Необходимостта от въвеждането на европейски практики и стандарти в управлението на човешките ресурси (УЧР) е все по-наложително с присъединяването на България в Европейския Съюз. Нарастващото значение на УРЧР за развитието на организациите изисква повишаване качеството на работа на...
16 Март 2007

България предлага много възможности за добра кариера

За да функционират добре големите компании, трябва да обръщат особено внимание на човешкия фактор. Елена Дречева е мениджър на Коника Минолта България, фирма, която в световен мащаб има над 36 000 служители. Управлението дори на малка част от този ресурс изисква изключителен професионализъм и...
16 Март 2007

Ефективното управление на човешките ресурси - гаранция за успеха на организацията


Управлението на ЧР може да се разглежда и като дейност за създаване, поддържане и усъвършенстване на системата за управление на хора в организацията.
Управлението на ЧР като система е съвкупност от правила, процедури, показатели, критерии, нормативи и т.н., чрез които се осигуряват...
16 Март 2007

Кариерно консултиране - практики и тенденции


Кариерни центрове
С цел подобряване на връзката между академичното образование и търсенето на кадри от бизнеса през 2005 г. като инициатива на JobTiger, ААМР (Американската агенция за международно развитие) и Фондация на бизнеса за образованието започна изграждането на...

Страници